Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Garantii de la FNGCIMM pentru proiectele de irigatii

proiectele-pe-irigatii-si-imbunatatiri-funciare-se-depun-pana-la-31-octombrie-3667Fondul Naţional De Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) sprijina proiectele Organizatiilor si Federatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI/FOUAI) prin garantarea creditelor necesare implementarii proiectelor de investitii cu fonduri europene disponibile prin PNDR.

In vederea sustinerii implementarii proiectelor finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), FNGCIMM a initiat demersuri catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) in vederea includerii Organizatiilor si Federatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI/FOUAI) in categoria beneficiari eligibili conform Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca urmare, acest demers s-a materializat prin incheierea unui act aditional la Conventia de implementare in derulare incheiata intre FNGCIMM si MADR, se arata intr-un comunicat remis de fond.

Astfel, in baza prevederilor Legii nr. 218/2005, rep., cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.10.2015, FNGCIMM acorda garantii in procent de maxim 100%, beneficiarilor eligibili de tipul Organizațiilor și Federațiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI/FOUAI) pentru creditele destinate implementarii proiectelor finantate din PNDR, contractate de la institutiile de credit partenere. Tipurile de proiecte eligibile pentru finantare sunt: proiecte pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune(SPP) precum si proiecte destinate amenajarii sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP), finantate in cadrul Sub-masurii 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice.

Aceasta categorie de beneficiari, respectiv (OUAI/FOUAI), a fost si este sprijinita de catre FNGCIMM prin emiterea scrisorilor pentru garantarea avansului acordat de AFIR in baza prevederilor OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: StiriAgricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor