Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Kanabe-Gergely-640x330AFIR a lansat varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, ghid ale carui prevederi se vor aplica in sesiunea 2016 a PNDR.

Potrivit documentului citat, sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tânarului fermier inceperea activitatilor agricole, iar cheltuielile vor fi realizate in acest scop.

Justificarea sprijinului se realizeaza prin indeplinirea obiectivelor propuse prin Planul de Afaceri.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizeaza investitii in UAT din zona montana si din UAT ITI Delta Dunarii vor beneficia de alocare distincta precizata in anuntul de lansare a sesiunii.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tânar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta masura.

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Aceasta conditie va fi verificata si in cadrul Cererilor de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala.Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, fara a reduce dimensiunea SO sub limita care defineste marimea exploatatiei pentru care proiectul este selectat si aprobat.
In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

 • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data.

Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare.

Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.

Etape pentru instalarea tinarului fermier:

 • Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, cu obiect de activitate in domeniul pentru care solicita sprijin in cadrul submasurii 6.1, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare
 • Etapa II: Depunererea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii
 • Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua transe de plata).

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii de finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale
 • prezinta un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii planului de afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a planului de afaceri implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri). Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu, in Planul de Afaceri se va descrie conformitatea cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul se vor atasa documente justificative.
 • In cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;

 • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finantare.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor