Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid online privind aplicarea noii legislatii in achizitiile publice

noi-reglem-480x320In sprijinul aplicarii noii legislatii in achizitiile publice, conform unui comunicat oficial al ANAP, va fi realizat in lunile urmatoare un ghid online (web-based guideline) prin care vor fi oferite autoritatilor contractante si operatorilor economici informatii practice necesare in activitatea de zi cu zi. Ghidul online va fi adaptat permanent si dezvoltat in functie de nevoile celor care se ocupa efectiv de procedurile de achizitii.

Astfel, practicienii vor avea la dispozitie instructiuni de aplicare in practica a prevederilor legale, documente standardizate, exemple etc.

Autoritatile contractante vor putea folosi formate standard de documente (de exemplu: referat de necesitate, o structura studiata a caietului de sarcini care sa poata fi adaptata in functie de specificul achizitiei, modele standard de clauze contractuale). In functie de etapa procedurii, un achizitor va gasi in web-based guideline indrumari concrete. Spre exemplu, in etapa de pregatire a documentatiei vor fi disponibile informatii despre strategia de contractare (analiza pietei, structura valorii estimate).

Pentru redactarea specificatiilor tehnice, persoanele care se ocupa de documentatie vor fi indrumate sa descrie necesitatilor si sa nu introduca detalii care ar putea afecta concurenta (spre exemplu: daca se achizitioneaza un aparat de aer conditionat este important sa spui unde il folosesti si ce contrangere de amplasament ai. Nu este relevant sa stabilesti din start o dimensiune anume).

De asemenea, vor fi disponibile modele de strategie de contractare care vor ajuta achizitorii sa estimeze corect durata necesara a elaborarii ofertelor. O greseala frecventa a fost stabilirea unei durate cat mai mici pentru elaborarea ofertelor, aspect ce s-a reflectat in calitatea indoielnica a ofertelor depuse si s-a concretizat in extinderea duratei de evaluare.
Pentru presedintele comisiei de evaluare vor fi disponibile modele de proces verbal de deschidere, de raport de atribuire, procese verbale intermediare sau adrese prin care se solicita clarificari. De asemenea, vor fi puse la dispozitia acestora scenarii de evaluare care sa-I ajute sa trateze obiectiv ofertantii etc.

Pentru etapa de semnare a contractului, autoritatile contractante vor gasi in web-based guideline clauze contractuale care sa asigure un echilibru al riscurilor.

Ghidul va fi realizat de expertii Agentiei Nationale pentru Achizitii publice care vor beneficia de asistenta tehnica printr-un proiect cu fonduri europene. De asemenea, va reprezenta principalul instrument in procesul de profesionalizare a personalului cu atributii in derularea procedurilor de achizitii, din cadrul autoritatilor contractante.

Alte informatii:

Realizarea si publicarea ghidului este prevazuta in Strategia nationala pentru domeniul achizitiilor publice. (Capitolul 1, punctul D).

Masurile incluse in Strategie vizeaza realizarea unui set de actiuni in perioada 2015-2016, cu efecte pentru intreaga perioada de programare bugetara 2014-2020. Nerespectarea termenelor asumate prin planul de actiune aferent Strategiei poate avea ca efect suspendarea automata a platilor pe toate programele cu finantare europeana.

Ghidul online va determina, potrivit Strategiei o schimbare esentiala la nivelul intregului sistem de achizitii publice si este de asteptat sa antreneze si o schimbare de mentalitate: in locul abordarii actuale, cu accent pe respectarea unei legislatii excesiv de prescriptive, ghidul va oferi informatiile practice necesare autoritatilor contractante pentru ca, dincolo de asigurarea conformitatii cu prevederile legale, acestea sa inteleaga in profunzime si sa implementeze principiile generale ale achizitiilor publice consacrate in directivele europene.”

Sursa:www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor