Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

GHIDUL SOLICITANTULUI, Axa Prioritara 2 – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR se afla în consultare publică

internet conceptAxa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită și Axa prioritară 2 – TIC, contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2014–2020.

Axa prioritară 2 – TIC are o alocare financiară de 531 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), din care Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, are o alocare financiară de 59,7 milioane euro fonduri publice, din care 50 milioane euro din FEDR.

Ce se poate finanţa prin Axa prioritară 2 – TIC, Acţiunea 2.2.1?

Acţiunea Prioritate de investiţii Obiectiv specific
2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC 2.2. Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC precum şi în cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Aceste tipuri de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1.

Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activități în următoarele domenii:

Cod CAEN Denumire activitate
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
263 Fabricarea echipamentelor de comunicații
620 Activități de servicii în tehnologia informației
721 Cercetare-dezvoltare în ştiințe naturale şi inginerie

și va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

  • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale,
  • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală,
  • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor,
  • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale

Proiectul de Ghid al Solicitantului pentru beneficiari privati in cadrul Axei Prioritare 2 se afla in consultare publica, documentul fiind disponibil pe www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 15 aprilie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  • on-line, la sectiunea

        Impreuna in lumea afacerilor