Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 și 3 Ghiduri Condiții Specifice publicate spre consultare!

pos-dru2Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat spre consultare ghidul și condițiile specifice, în sprijinul persoanelor interesate de accesarea fondurilor europene.

Schița Ghidului Solicitantului Condițiile Generale 2015 prezintă informații despre ,,Programul Operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” și cuprinde regulile generale privind completarea și transmiterea unei cereri de finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU.

În schița Ghidului Solictantului Condiții Specifice DMI 1.5 ,,Sprijin pentru doctoranzi” se urmărește cererile de propuneri pentru proiecte strategice care vin în sprijinul doctoranzilor în vederea participării la programele doctorale pentru a aborda problemele majore ştiinţifice şi de cercetare.

De asemenea schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1 „Stagii de practică și Start Primul loc de munca” cuprinde condițiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte tip grant.

Nu în ultimul rând schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.2 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” prezintă propuneri de proiecte strategice și vor fi sprijinite operațiuni preventiv/corective – prin dezvoltarea de operațiuni integrate care vor include programe de educație de tip ”A doua șansă” și măsuri de prevenire a fenomenului părăsirii timpurii a școlii.

Sursa: AM POSDRU

        Impreuna in lumea afacerilor