Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Guvernul a aprobat aplicarea corectiei financiare de 2% solicitate de CE pe POSCCE

pndr-ghid-360x225S-a aprobat aplicarea corectiei financiare de 2% solicitate de Comisia Europeana la nivelul Axei Prioritare 1 a Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), pentru cheltuielile efective aferente contractelor de finantare incheiate cu beneficiari intreprinderi mici si mijlocii pentru care au fost deja incluse cheltuieli in declaratiile de cheltuieli si in aplicatiile de plata transmise Comisiei Europene.

Pentru restul de contracte de finantare aferente axei prioritare mentionate pentru care, pana la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, nu au fost incluse cheltuieli in aplicatiile de plata transmise la Comisia Europeana, AM POSCCE are obligatia de a efectua verificari suplimentare cu utilizarea unor proceduri de control imbunatatite conform solicitarilor Comisiei.

Neaplicarea corectiilor solicitate de Comisia Europeana, respectiv, neaplicarea masurilor de decertificare definitiva si de deducere procentuala definitiva
, ar fi implicat suspendarea Axei prioritare 1 din cadrul POS „Cresterea Competitivitatii Economice”, cu consecinte negative asupra bugetului national, din cauza intreruperii platilor de la Comisia Europeana.

Informatii de background
La recomandarea Comisiei Europene, Autoritatea de Management POS CCE a elaborat si dus la indeplinire un plan de masuri prin care a reverificat statutul juridic al beneficiarilor intreprinderi mici si mijlocii pentru circa 1.780 contracte de finantare ale caror cheltuieli efectuate au fost incluse in aplicatiile de plata transmise Comisiei Europene pana la data de 30 noiembrie 2015.

Urmare a verificarii de catre Autoritatea de Audit, dar si de catre auditorii Comisiei Europene, a modului in care au fost implementate actiunile prevazute in programul de masuri si in care au fost efectuate reverificarile, a rezultat pentru esantionul verificat o eroare de 3,87% care depaseste pragul de materialitate de 2%. In aceste conditii, Comisia Europeana a propus aplicarea unei corectii financiare de 2% la nivelul axei prioritare 1, care va permite ca suma astfel disponibilizata sa poata fi reutilizata in cadrul POS CCE pentru finantarea altor proiecte decat cele pentru care se aplica deja corectia respectiva.

Sursa:www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor