Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Guvernul desfiinteaza Inspectia Muncii! O noua agentie va prelua atributiile sale

index

Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala vor fi desfiintate si ulterior va avea loc o comasare din care va rezulta o noua agentie: Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala.

Aceasta noua agentie se va afla in Subordinea Ministerului Muncii, conform deciziei Guvernului.

In consecinta, in subordinea noii agentii se vor realiza directii judetete de munca si securitate sociala la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti.

Noua agentie va fi condusa de un secretar de stat numit de premier la propunerea ministrului Muncii. Noua agentie va prelua personalul celor doua structuri desfiintate, insa cu incadrarea in numarul maxim de posturi.

Conform recentelor dispozitii, Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se va substitui in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sunt parti, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

Aceleasi reguli stabilesc ca organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, precum si atributiile specifice se aproba prin hotarare a Guvernului.

Totodata, Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si OUG nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala se abroga la data intrarii in vigoare a hotararii pe care Guvernul urmeaza sa o emita.

Mai mult, Guvernul a decis infiintarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, cu preluarea activitatii aferente de la Ministerul Muncii. Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati va fi condusa tot de un secretar de stat.

Conform legislatiei in vigoare, Inspectia Muncii era organul care se ocupa in mod exclusiv de controalele referitoare la legislatia muncii, prin inspectoratele teritoriale, dar si de respectarea securitatii si sanatatii in munca.

Extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii

Art. 1. (1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat precum si la alte categorii de angajatori, cu exceptiile prevazute de lege

(2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin.(1), in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

Art. 2. Atributiile generale si specifice din domeniile de competenta ale Inspectiei Muncii sunt stabilite prin Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, si prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1377/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea Inspectiei Muncii se exercita, in teritoriu, prin intermediul inspectoratelor teritoriale de munca organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

Nu uitati faptul ca inspectia Muncii este organismul central de specialitate care realizeaza coordonarea ITM-urilor si asigura sistemul de reglementari, instructiuni de lucru, strategiile de control la nivel national, realizand totodata si controlul calitatii inspectiei muncii.

Sursa: legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor