Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016 - dezbatere publica

albine1Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat in dezbatere publica Proiectul de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar.

Prin prezentul proiect se elimina din Program actiunea „Realizarea sistemului informatic pentru inregistrarea stupilor”, deoarece dupa aprobarea Programului prin Decizia Comisiei Europene nr.5.126 din 12 august 2013, formele asociative din domeniu au propus realizarea sistemului informatic mentionat anterior din fonduri de la bugetul de stat.

Conform art.8 din Regulamentul nr.1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din sectorul apicol, „statele membre isi pot modifica programele apicole aprobate inainte de 1 ianuarie 2014 pentru a include noile masuri privind sectorul apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.” In acest sens, prin prezentul proiect, se introduce decontarea tuturor medicamentelor folosite pentru tratarea albinelor, deoarece aceasta masura este prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, la art.55, alin.(4), lit.b), respectiv „combaterea agresorilor si a bolilor specifice stupilor, in special a varoozei”.

In urma controalelor efectuate de catre reprezentantii institutiilor nationale si europene cu atributii in verificarea modului de derulare a masurilor prevazute in Program, la recomandarea acestora, s-a introdus obligativitatea formelor asociative de a detine la sediul acestora si documentele prevazute de legislatia nationala de constituire si functionare a formelor asociative.

De asemenea au fost clarificate aspectele referitoare la:

  • achizitionarea produselor fie direct de catre apicultor, fie prin intermediul formei asociative;
  • documentele fiscale de achizitie a produselor si cele de efectuare a platii, in functie de modalitatea de achizitie a produselor, direct sau prin intermediul formei associative;
  • inregistrarea in registru la sediul formei asociative a cererii unice de solicitare si a documentelor justificative;
  • neeligibilitatea furnizorilor de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, matci, roiuri pe faguri familii de albine sau de stupi ca beneficiari ai masurii pentru care sunt furnizori in Program;
  • obligativitatea apicultorului sa identifice stupii dupa achizitionarea familiilor de albine prin Program;
  • obligativitatea apicultorului sa unifice familiile de albine detinute, conform tehnologiei apicole, inainte de a depune cererea unica de solicitare pentru achizitionarea familiilor de albine, prin Program.

Pentru a nu mai ingreuna activitatea apicultorilor, s-a eliminat conditia de eligibilitate si documentul justificativ aferent referitoare la faptul ca tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie sa se desfasoare pe baza unui calendar intocmit anual de apicultor, aprobat si urmarit de reprezentantii formei asociative, deoarece, conform prospectului medicamentului si in functie de anotimp, fiecare apicultor, isi realizeaza singur calendarul tratamentelor.

Se modifica detaliile de demarcare dintre Programul National Apicol 2014-2016 si Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 in ceea ce priveste interdictia de accesare simultana a celor doua programe, in vederea armonizarii complete cu Capitolul 14 si cadrul de implementare al PNDR.

Proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Competitivitate poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 02 octombrie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite on-line, la sectiunile:

        Impreuna in lumea afacerilor