Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Hotararea privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor realizate de beneficiari in cadrul financiar 2014-2020

accesare-fonduri-europeneA fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020.

O cheltuiala este eligibila daca indeplineste o serie de conditii, printre care mentionam:

 • Pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor:
 • Sa respecte perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare: intre 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023,
 • să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate,
 • să fie în conformitate cu prevederile programului;
 • să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar,
 • să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 • să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 • să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului,
 • Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore sunt eligibile numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari.
 • Cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar.
 • Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii specifice:
 • operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul social cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 2 alin. (2);
 • imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 10 ani;
 • imobilul este strict necesar implementării operaţiunii;
 • costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat, care să confirme că preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.
 • Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transportsunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.

Cheltuielile enumerate reprezinta doar o parte din informatiile prevazute in Hotararea privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor realizate de beneficiari in cadrul financiar 2014-2020.

Pentru informatii suplimentare privind Hotararea privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor realizate de beneficiari in cadrul financiar 2014-2020 sunt disponibile pe siteul www.ccibc.ro la sectiunea Informatii Utile – Surse de finantare – Legislatie Nationala – Ajutor de stat.

        Impreuna in lumea afacerilor