Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

IMM-urile pot primi pana la 6 milioane de euro finantare nerambursabila pentru un proiect de dezvoltare prin REGIO

porProgramul Operational Regional 2014-2020 vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor, relansând apelul de proiecte pentru PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Aceasta prioritate de investitie va sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii cu o vechime mai mare de 1 an, interesate de gasirea unui model optim de crestere, atât în sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, cât si în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina regionala, nationala sau internationala).

La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiara disponibila acestei prioritati este de 26,26 mil.Euro, iar valoarea grantului este cuprinsa între minim 1,5 mil Euro si maxim 6 mil Euro, cu o contributie a a beneficiarului de 30% (pentru întreprinderi mici) si 40% (pentru întreprinderi mijlocii).

Depunerea cererilor de finantare se va face prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS, în perioada 30.10.2020 ora 12:00- 30.11.2020 ora 12:00.

Mai multe detalii pot fi obtinute accesand: https://adrnordest.ro/news.php?id=1162

        Impreuna in lumea afacerilor