Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Incep inscrierile in cadrul Programului National Multianual de Microindustrializare

Programul-național-multianual-de-microindustrializarePrin Ordinul Viceprim-ministrului,  Ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. 695/30.06.2016 publicat in MO, partea I, nr. 511 din 07.07.2016, a fost aprobata procedura Programului national multianual de microindustrializare.

Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

Pot beneficia de prevederile  Programului societatile care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru sau in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate prevazute in procedura.

Prin program, se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

  • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate in Anexa nr.13 la procedura. Valoarea max. a AFN nu poate depasi suma de 250.000 lei/beneficiar,
  • Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Inscrierile in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, incepand cu data de 20.07.2016, ora 10.00, timp de 10 zile, pana la data de 29.07.2016, ora 20.00.

Admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri online. La punctaje egale va prevala:

  • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri,
  • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create din randul absolventilor incepand cu anul 2014/somerilor,
  • Valoarea procentului aferent aportului propriu,
  • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015,
  • Ponderea investitiei in mijloace fixe prevazute la pct.2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT – tehnica de calcul) din HG 2139/2004,
  • Asociatul/actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate,
  • Societatea/asociatii/actionarii nu au mai beneficiat de AGFN in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani,
  • Data si ora inscrierii in program.

Sursa: OTIMMC 

        Impreuna in lumea afacerilor