Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Infiintarea de intreprinderi sociale, finantata prin Crucea Rosie

Proiect cofPozaSNCRuceRosieinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: “PHOENIX – responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia”

Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

ANUNT

Societatea Nationala   de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant   și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX – responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale.

Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Grupul tinta este format din 101 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • au varsta peste 18 ani; au studii medii/universitare/postuniversitare;
  • au sau nu au un loc de munca;
  • au domiciliul/resedinta in regiunile vizate de proiect, si anume: Nord-Est (judetele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui); Sud-Est  (judetele:  Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea); Sud-Muntenia (judetele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași); Sud-Vest  Oltenia (judetele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea);
  • au capacitatea legala de a inființa o intreprindere de economie sociala conform Legii 219/2015;
  • intenționeaza sa infiinteze o intreprindere sociala in regiunile mentionate; prin ideea de afacere pe care doresc sa o puna in practica vor crea 5 noi locuri de munca.

Cine NU poate face parte din grupul tinta al proiectului:

  • tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;
  • persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau partenerilor sai dinproiect.

Persoanele interesate si care indeplinesc cerintele de eligibilitate vor consulta Metodologia de recrutare, înregistrare și selecție a grupului țintă (disponibila pe site-ul proiectului www.phoenix-proiect.ro, la sectiunea Metodologie Inscriere si se pot inscrie pana la data de 12.12.2019, ora 16.00 pentru verificarea eligibilitatii si continuarea procesului de selectie prin transmiterea electronica a documentatiilor de la sectiunea INREGISTREAZA-TE!, de pe site-ul proiectului www.phoenix- proiect.ro).

In vederea informarii detaliate cu privire la sprijinul oferit pentru infiintarea de intreprinderi sociale prin participarea la activitatile proiectului in data de 28 noiembrie 2019 (incepand cu ora 10.00) se va derula in Municipiul Iasi, in cadrul salii de conferinte a Hotelului Zimbru ( Bulevardul Chimiei nr. 2) un eveniment de informare a publicului prin care se vor promova oportunitatile oferite prin proiect si conditiile de participare (inclusiv metodologia de selectie a grupului tinta), dar si principiile dezvoltarii durabile, al egalitatii de sanse si nediscriminarii, utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale (teme orizontale).

Pentru informații suplimentare nu ezitați sa ne contactati la:

Expert Responsabil Informare Grup Tinta : Regiunea Nord – Est, județele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui; Regiunea Sud – Vest, județele: Mehedinti;

Marius ION: tel. 0748 238 022, email. marius.ion@crucearosie.ro

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. str. Str. Biserica Amzei nr.29, sector 1, Bucuresti

Tel: +40 21 317 60 06, Fax: +40 21 312 84 52, E-mail:  phoenix@crucearosie.ro,  www.crucearosie.ro

        Impreuna in lumea afacerilor