Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Inființarea Registrului electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România

reformaPe 6 august 2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat spre consultare publică un proiect de OUG privind înființarea Registrului electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare centralizarea și gestionarea evidențelor tuturor formelor de desfășurare a activități într-o relație de muncă prin înființarea Registrului electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă (REFORMA) angajate din România.

Conform documentului, REFORMA va cuprinde evidența persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă, a funcționarilor publici încadrați în baza unui raport de serviciu, precum și a personalului care prestează activitate lucrativă în baza unui alt tip de contract decât contractul individual de muncă.

Obligaţia înfiinţării și completării REFORMA revine fiecărei instituţii şi autorități publice, persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute la art. 2 precum și fiecărei persoane fizice și juridice de drept privat, pentru categoriile de personal care prestează activitate în temeiul:

a. contractului individual de muncă;
b. contractului de mandat;
c. contractului de management;
d. contractului de activitate sportivă;
e. convenţiei individuale de muncă prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f. deciziei/ordinului de numire în funcție, raportului de serviciu sau în baza actului de numire.

Prin proiectul de act normativ se urmărește o evidență a tuturor categoriilor de personal care desfăsoară activități într-o altă formă de contract decât contractul individual de muncă.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor