Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Infiintarea unei firme – simplu si rapid

196929_articolDaca v-ati hotarat sa deveniti intreprinzator, va prezentam pasii pe care trebuie sa-I urmati astfel ca in termen de 3 zile, sa aveti actele necesare inceperii activitatii firmei.

Pasul I            Stabilirea obiectului de activitate

Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008. Va puteti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.

Pentru a avea siguranta ca obiectul de activitate principal reflecta activitatile pe care doriti sa le desfasurati, apelati la un specialist din cadrul Centrului de Infiintari Firme.

Pasul II           Alegerea formei juridice a societatii

Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:

 • Societate cu raspundere limitata (SRL)

Capitalul social este de minimum 200 RON, iar asociatii / administratorii trebuie sa respecte o serie de obligatiiprevazute de lege, incadrandu-se si in limitele definite prin actul constitutiv si statutul societatii.

 • Societatea in nume colectiv (SNC)

Nu exista plafon minim a capitalui social subscris.

 • Societatea in comandita simpla (SCS)

Nu exista plafon minim a capitalui social subscris.

 • Societati pe actiuni (SA)

Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, careau o valoare egala ce nu poate fi mai mica de 0,1 lei.

 • Societatea in comandita pe actiuni (SCA)

Valoarea minima a capitalului social este echivalentul a 25.000 Euro in lei.

Pe langa aceste forme de organizare juridica, mai puteti opta si pentru

 • Persoana Fizica Autorizata
 • Întreprindere Individuala
 • Întreprindere Familiala

Important: Specialistiidin cadrul Centrului de Infiintari Firmeofera consultanta gratuita pentru alegerea formei juridice care se potriveste cu timpul, resursele si obiectivele dumneavoastra,

Pasul III          Rezervarea numelui societatii

Pasul IV         Stabilirea sediului social

Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii noii firme.

Pasul V          Actul Constitutiv

In functie de forma juridica a societatii, se elaboreaza actul constitutiv al societatii.

Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati laun specialist din cadrul Centrului de Infiintari Firme.

Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu: denumire firma, numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia,obiectul principal de activitate obiecte secundare de activitate ( daca exista ), numele administratorului si obligatiile si intinderea mandatului acestuia.

Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesccondiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.

Pasul VI         Depunerea capitalului social la banca

Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social”.

Pasul VII        Specimenul de semnatura

Persoana care va fi numita Adminstrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei.

Pasul VIII       Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului

Cand dosarul este complet, acesta se depune de catrespecilistul de la Centrul de Infiintari Firme la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatriculariisocietatii.

Pasul IX         Intrarea in posesia actelor firmei

In termen de 3 zile de la data depunerii documentelor, specialistul de la Centrul de Infiintari firme va vainmana dosarul cu actele firmei dumneavoastra:

 • Certificatului de inregistrare a firmei
 • Rezolutia Directorului ORC de pe langa Tribunalul competent
 • Certificatele constatatoare.

Etape ulterioare

 • Confectionarea stampilei societatii – la Camera de Comert si Industrie Bacau
 • Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc. – la Camera de Comert si Industrie Bacau
 • Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare

Inainte de aincepe activitatea comerciala propriu-zisa, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Pentru a va sprijinii cu informatii referitoare la avizele si autorizatiile necesare, va sta la dispozitie Biroul Avize Autorizatii din cadrul Camerei de Comert si Industrie Bacau.

Infiintarea unei firme – simplu, rapid si eficient cu Centrul de Infiintari Firme

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: office@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor