Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte – Grupuri de Interes Economic – Grupuri Europene de Interes Economic » Divizarea » Divizarea – Un GIE, GEIE transfera unuia sau mai multor GIE, GEIE nou-constituite o parte din patrimoniul sau

Divizarea


Un GIE, GEIE transfera unuia sau mai multor GIE, GEIE nou-constituite o parte din patrimoniul sau

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru divizare:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararea adunarii generale a membrilor GIE, GEIE

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Hotararile adunarilor generale ale membrilor fiecareia din GIE, GEIE participante privind aprobarea divizarii

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Proiectul de divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada publicarii proiectului de divizare

  se obtine de consultantul nostru

 • Actul modificator privind diminuarea capitalului social al GIE, GEIE supuse divizarii partiale

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societatii supuse divizarii partiale

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Actul constitutiv actualizat al GIE, GEIE care se divizeaza

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Actele constitutive ale GIE, GEIE rezultate prin divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Situatia financiara de fuziune

  se prezinta de solicitant

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Dovada privind sediul social / secundar al GIE, GEIE rezultate din divizare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori,din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de inregistrare:

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de inregistrare.
 • Certificatele constatatoare de autorizare a activitatii.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010, int.

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

Tel:       0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor