Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Intocmirea documentatiei tehnice pentru reabilitarea Ambulatorului Spitalului Orasenesc Buhusi

imagine studiu AutoOrasul Buhusi a publicat un anunt publicitar privind intocmirea documentatiei tehnice, studii de fezabilitate, aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea Ambulatorului Spitalului Orasenesc Buhusi”. Contractul are o valoare estimata la 125.000 lei fara TVA si o durata de executie de 60 zile.

Cuantumul pentru garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui prin orice mijloc permis de lege, conform art. 90 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine anexa la contract. În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.
Termen limita pentru primirea ofertelor este 18.03.2016. Achizitia se va perfecta prin semnarea unui contract de lucrari. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Textul integral al licitatiei il regasiti pe site-ul licitatia.ro-de 11 ani lider in domeniul monitorizarii licitatiilor.

Sursa: Licitatia.ro 

        Impreuna in lumea afacerilor