Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Firmele băcăuane sunt consultate privind nevoia internă de formare profesională

În vederea fundamentării ofertei de pregătire şi a planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional  în sistem dual din România, la nivelul Camerelor de Comerţ judeţene se derulează până la data de 15 septembrie 2015 o consultare on-line a tuturor agenţilor economici, datele colectate fiind ulterior transmise autorităţii de profil – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Consultarea on-line a firmelor băcăuane are ca scop “radiografierea” obiectivă la nivel de judeţ a nevoii de pregătire a resursei umane, implicarea activă a firmelor generând premisele favorabile implementării şi finalizării acestui proces de construcţie educaţională, cu impact real pozitiv asupra mediului economic, competitivităţii şi a dezvoltării sustenabile a comunităţii.

În acest sens, agenţii economici băcăuani sunt rugaţi să completeze formularul privind nevoia  internă de formare profesională şi să-l transmită ulterior pe adresa de mail: ccibc@ccibc.ro, până la data de 15 septembrie 2015.

Formularul poate fi descărcat AICI.

invatamant dual

Potrivit legislaţiei în vigoare, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină pregătirea profesională practică – realizată de către un operator economic, cu pregătirea teoretică derulată în cadrul unei unităţi de învăţământ specializate, responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea fiind partajată între operatorul economic şi unitatea de învăţământ.

Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt reglementate prin metodologie specifică aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în urma consultării cu operatorii economici. Învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, după învăţământul obligatoriu, ca parte a învăţământului secundar superior. Durata standard a învăţământului profesional în sistem dual este de 2 ani.

Sistemul de învăţământ profesional în sistem dual îşi are originea în statele occidentale industrializate (Germania, Austria, Franţa, Italia) şi a fost conceput pentru a fi liantul educaţional între solicitările profesionale ale agenţilor economici şi învăţământul profesional clasic.

Nevoia de a avea o forţă de muncă real calificată, capabilă să utilizeze ultimele tehnologii, să genereze procese şi fluxuri industriale şi organizaţionale de calitate, a stat la baza consultării şi a parteneriatului public-privat iniţiat între companiile private, sistemul educaţional naţional şi autorităţile locale.

Succesul concret al acestui tip de învăţământ a generat un curent decizional favorabil la nivelul României, toţi actorii relevanţi manifestându-şi intenţia de a replica local acest tip de formare profesională centrată pe nevoile reale ale economiei.

 

        Impreuna in lumea afacerilor