Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Lansarea oficială a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

2015-04-17_foto_POCUVineri, 17 aprilie 2015, a avut loc lansarea Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, programul care asigură finanţarea europeană în următoarea perioadă pentru o serie de domenii socio-economice cheie, cum ar fi ocuparea, educaţia, incluziunea socială şi sănătatea.

Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015, cu o alocare totală de 4,326 miliarde euro, formată din 4,2 miliarde Euro din Fondul Social European (FSE) şi 105,9 milioane Euro din Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT) – noul instrument european dedicat regiunilor în care rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25%.

Astfel:

  • în ceea ce priveşte obiectivul Ocuparea, accentul va fi pus pe calitatea şi durabilitatea locurilor de muncă, pe mobilitatea şi adaptabilitatea lucrătorilor, cât şi pe întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare.
  • În ceea ce priveşte obiectivul Incluziunea socială, orientarea majoră va fi către comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, inclusiv comunitatea roma, în vederea creşterii nivelului de dezvoltare socio-economică şi depăşirii barierelor determinate de discriminare. Nu în ultimul rând, în acest domeniu vor fi abordate sistemele de servicii sociale şi de sănătate, în acelaşi scop, al creşterii accesului la servicii şi îmbunătăţirii nivelului de trai.
  • În domeniul Educaţiei şi formării profesionale se va pune accentul atât pe calitatea sistemului, cât şi pe dobândirea de competenţe în acord cu cerinţele pieţei muncii şi principiul învățării pe parcursul întregii vieţi.

Cu aceste orientări majore, POCU este structurat pe 7 axe prioritare, după cum urmează:

  • 3 axe prioritare dedicate domeniului ocupării
  • 2 axe prioritare dedicate incluziunii sociale
  • 1 axă prioritară dedicată educaţiei
  • 1 axă prioritară de asistenţă tehnică

În ceea ce priveşte alocările financiare pe fiecare domeniu de intervenţie, acestea au fost stabilite în acord cu nevoile identificate, dar şi cu restricţiile impuse de regulamentele europene. Astfel, domeniul ocupării forței de muncă beneficiază de o alocare de cca 1,56 mld. Euro, incluziunea socială – cca. 1,1 mld. Euro, iar educaţiei și învățării pe parcursul întregii vieţi îi revin cca. 1,36 mld. Euro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

        Impreuna in lumea afacerilor