Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in AEGRM - dezbatere publica

photoMinisterul Justitiei a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Principalele aspecte care se preconizeaza a fi reglementate/reformate prin proiectul de lege, in scopul eficientizarii sistemului de publicitate mobiliara sunt urmatoarele:

  • rezolvarea dificultatilor de aplicare a art. 2393 din Codul civil;
  • armonizarea cu dispozitiile Noului Cod civil, Noului Cod de procedura civila si Noului Cod de procedura penala;
  • necesitatea reglementarii formarii profesionale a personalului specializat care deserveste activitatea de inregistrare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (registrator de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare);
  • inlaturarea dificultatilor aparute in procedura de aplicare a masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, prin scutirea de la plata taxelor datorate statului a inscrierilor referitoare la luarea acestor masuri;
  • extinderea sferei persoanelor care pot solicita inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere;
  • reglementarea faptelor care constituie abateri disciplinare si care, datorita gravitatii, se sanctioneaza cu revocarea dreptului de a opera in arhiva.

1) In practica au aparut dificultati in ceea ce priveste punerea in aplicare a dispozitiilor art. 2393 din Codul civil referitoare la ipoteca pe bunurile mobile vandute de un profesionist in desfasurarea activitatii sale obisnuite.

Pentru facilitarea aplicarii dispozitiei legale mentionate, se apreciaza ca poate fi initiata o modificare legislativa in sensul limitarii aplicarii art. 2393 in cazul bunurilor mobile care sunt supuse unei anumite proceduri de inmatriculare/inregistrare (de ex. autovehicule).

Prin urmare, in cazul actelor de dispozitie efectuate cu privire la autovehicule, chiar daca actele de dispozitie sunt realizate in cursul obisnuit al activitatii unei intreprinderi, daca aceste bunuri sunt grevate de un drept de ipoteca, acest drept de ipoteca nu se va stinge. De asemenea, cel ce vinde autovehicule in cursul obisnuit al activitatii sale, este obligat sa remita cumparatorului o copie certificata a avizului de inscriere a ipotecii la arhiva, obtinuta de la un operator autorizat/agent autorizat, care sa cuprinda informatii cu privire la autovehiculele instrainate. Neindeplinirea acestei obligatii de catre vanzator, il indreptateste pe cumparator sa solicite daune interese.

2) La data inceperii functionarii Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare – decembrie 2000 – aceasta era un sistem de publicitate si de asigurare a prioritatii garantiilor reale (ipotecilor) mobiliare. Pe parcursul celor aproximativ 15 ani de functionare, rolul acestui sistem de publicitate mobiliara a fost reevaluat, devenind mult mai complex. Noile modificari legislative au extins sfera operatiunilor juridice, a drepturilor, a actelor si faptelor juridice supuse publicitatii prin inscrierea in Arhiva, care devine un mijloc de asigurare a opozabilitatii ipotecilor mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege.

In acest context, data fiind complexitatea acestui sistem, precum si diversitatea operatiunilor ce vor fi inscrise in Arhiva, a aparut necesitatea verificarii anumitor acte juridice ce stau la baza anumitor inscrieri in arhiva. Intrucat Arhiva a fost conceputa ca un sistem ce presupune redarea fidela in sistemul de administrare a informatiei a continutului formularului de inscriere primit de operatorul/agentul autorizat, activitatea desfasurata de acesta fiind o simpla activitate administrativa, datorita necesitatii verificarii anumitor acte juridice ce vor fi inscrise in arhiva, s-a apreciat oportunitatea efectuarii de catre asociatia operatorilor AEGRM – Corpul Operatorilor AEGRM – a inregistrarii in arhiva a actelor juridice ce presupun un anumit control de legalitate (verificarea unor hotarari judecatoresti de anulare a actelor juridice inscrise in arhiva sau de incetare a executarii unui bun ipotecat ori de anulare a preluarii bunului ipotecat in contul creantei, verificarea proceselor-verbale/ordonantelor emise de organele judiciare prin care au fost luate masuri asiguratorii in cursul procesului penal etc.).

3) Ca activitate de utilitate publica ce beneficiaza de o continua dezvoltare, a aparut necesitatea ca personalul ce efectueaza inscrieri sa prezinte o competenta profesionala speciala, depasind momentele de inceput ale arhivei, cand era tratat ca un simplu operator date calculator.

Introducerea  profesiei de registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare in COR justifica reglementarea acesteia la nivel de lege. Existenta unei specializari va fi o modalitate de a garanta calitatea serviciilor de arhiva, iar obligatia operatorilor de a-si instrui angajatii in acest sens este un deziderat de reglementare.

4) Ca urmare a modificarilor aduse de Noul Cod civil, Noul Cod de procedura civila si Noul Cod de procedura penala, care au extins sfera operatiunilor ce se inscriu in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, a intervenit necesitatea extinderii si a sferei persoanelor ce pot solicita inscrierea in arhiva.

Potrivit art. 253 alin. (4) din Codul de procedura penala, pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent notarea ipotecara asupra bunurilor sechestrate, anexand copie de pe ordonanta sau incheierea prin care s-a dispus sechestrul si un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si cu privire la dispunerea inscrierii ipotecare asupra bunurilor mobile, respectiv inscrierea sechestrului asupra bunurilor mobile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Dispozitiile art. 741 si art. 742 din Codul de procedura civila stabilesc in sarcina executorului judecatoresc efectuarea mentiunii privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Alaturi de partile contractului de ipoteca – creditor si debitor – Noul Cod civil a introdus si notiunea de constituitor – cel care constituie ipoteca, care trebuie sa aiba calitatea de titular al dreptului ce urmeaza a fi ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta (art. 2365 din Codul civil).

5) Anumite fapte savarsite de catre operatorii autorizati sau agentii imputerniciti ai acestora pun in pericol sistemul arhivei si, prin urmare, se impune reglementarea expresa a sanctionarii acestora cu revocarea dreptului de a opera in arhiva.

Aceste fapte sunt:

  • instrainarea aplicatiei software a arhivei si a parolei de utilizator a acesteia catre terti;
  • transferul catre terti a informatiilor din avizele de inscriere, fie in momentul inregistrarii, fie ulterior;
  • utilizarea de catre operatorii autorizati sau agentii imputerniciti ai acestora a unor dispozitive, echipamente informatice, rutine de programare, programe software pentru inscriere/cautare automata, pentru a se conecta neautorizat cu serverele arhivei sau pentru a interfera cu functionarea corecta a aplicatiilor software ale arhivei, deteriorand functionarea arhivei in detrimentul celorlalti utilizatori.

6) Noul Cod civil a reglementat expres, pentru prima data, rezerva dreptului de proprietate, ca mecanism contractual de garantare reala.

In ceea ce priveste regula de determinare a legii aplicabile rezervei dreptului de proprietate in cazul bunurilor destinate exportului, legiuitorul noului Cod civil nu aduce nicio modificare, preluand in continutul art. 2619 dispozitiile art. 54 din Legea nr. 105/1992, potrivit carora  “conditiile si efectele care decurg din rezerva dreptului de proprietate referitor la un bun destinat exportului sint cirmuite, daca partile nu au convenit altfel, de legea statului exportator.”

Fata de complexitatea naturii sale juridice, rezerva dreptului de proprietate fiind calificata de noul Cod civil ca operatiune asimilata ipotecilor in ceea ce priveste publicitatea, ordinea de preferinta si executare, o clarificare a intentiei de reglementare in ceea ce priveste regula de determinare a legii aplicabile in cazul in care aceasta are ca obiect bunuri destinate exportului ar contribui la securitatea raporturilor juridice de drept international privat. Intrucat Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 nu contine o norma speciala de aplicare si pentru regula stabilita de art. 2619, prin prezenta lege se are in vedere introducerea unei astfel de dispozitii pentru a preciza, in mod expres, ca rezerva dreptului de proprietate avand ca obiect bunuri destinate exportului se constituie si se transfera in conditiile  prevazute de legea statului exportator sau, dupa caz, de legea aleasa de partile contractate.

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 11 august 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite on-line, la sectiunile:

        Impreuna in lumea afacerilor