Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica - dezbatere publica

Bussines1Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica „Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si de modificare si completare a unor acte normative”.

In cadrul Agentiei Nationale de Integritate se propune constituirea unui mecanism de verificare ex-ante pentru prevenirea si identificarea potentialelor conflicte de interese in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica desfasurate prin sistemul electronic de achiziții publice-SEAP, denumit Sistemul Preventie.

Astfel, in cadrul fiecarei proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica se instituie, in sarcina autoritatilor contractante, obligatia de a asigura completarea si actualizarea unui formular de integritate, dupa publicarea in SEAP a anuntului sau invitatiei de participare si pana la finalizarea procesului de achizitie publica, in 3 etape procedurale, potrivit etapizarii propuse de actul normativ.

In vederea asigurarii implementării actului normativ, la nivelul fiecarei autoritati contractante se desemneaza una sau mai multe persoane responsabile cu intocmirea sau actualizarea formularelor de integritate, cate unul pentru fiecare procedura de achizitie publica derulata.

Legea instituie termene imperative pentru completarea formularului de integritate, potrivit celor trei momente procedurale importante identificate, dupa cum urmeaza:

  • termenul de 24 de ore de la publicarea in SEAP a anuntului sau a invitatiei de participare, pentru ca persoana desemnata din cadrul autoritatii contractante sa completeze sectiunea I a formularului de integritate, care cuprinde date privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, factorul decizional, consultantii pentru elaborarea documentatiei de atribuire si date privind comisia de evaluare;
  • termenul de 48 de ore de la deschiderea ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, pentru ca persoana responsabila sa procedeze la completarea sectiunii  a II-a a formularului de integritate, care cuprinde date privind ofertantii;
  • termenul de 72 de ore de la dispunerea de masuri privind inlaturarea potentialului conflict de interese, pentru ca persoana responsabila sa opereze modificarile necesare, dupa caz, in sectiunile I si II ale formularului de integritate si pentru completarea sectiunii a III-a a acestui formular, care cuprinde informatii privind modificările efectuate urmare primirii unui avertisment de integritate.

Sistemul Preventie face analiza informatiilor, in mod automat,determinand, dupa caz, emiterea unor avertismente de integritate privind potentiale conflicte de interese.

Avertismentul de integritate se comunica prin mijloace electronice de comunicare, persoanei responsabile care este obligata sa-l transmita de indata persoanei vizate de potentialul conflict de interese, conducatorului autoritatii contractante, precum si,  in cazul achizitiilor din fonduri europene in care autoritatile contractante sunt altele decat autoritati si institutii publice, spre stiinta Ministerului Fondurilor Europene, spre a le comunica conducatorului autoritatii de management responsabil pentru procedura respectiva. Conducatorul autoritatii contractante care primeste avertismentul de integritate, este obligat sa dispună toate masurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de masuri precum eliminarea persoanei respective, potrivit reglementarii specifice procedurii respective, din procesul decizional sau descalificarea ofertantului. In cazul in care insusi conducatorul este persoana vizata de avertismentul de integritate, autoritatea contractanta este obligata sa dispuna eliminarea ofertantului.

Legea stabileste ca, neluarea de masuri urmare primirii unui avertisment de integritate  sau necomunicarea masurilor dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate, declanseaza din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese,  potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa finalizarea procedurii de atribuire.

De asemenea, prin lege se stipuleaza modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul integrarii normelor legale propuse.

Astfel, autoritatea contractanta stabileste obligatia ca, in termenele prevazute de prezentul proiect de Lege, sa asigure completarea formularelor de integritate din Sistemul Preventie din cadrul Agentiei Nationale de Integritate.

Prezentul proiect de lege mai preconizeaza faptul ca necompletarea sau neactualizarea formularelor de integritate ar urma sa determine imposibilitatea continuarii procedurii de achizitie si informarea A.N.R.M.A.P., de catre inspectorul de integritate, in vederea dispunerii de masuri specifice urmand ca A.N.R.M.A.P. sa comunice in 3 zile inspectorului de integritate masurile dispuse.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 30.04.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor