Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Legea privind stimularea investitorilor individuali - business angels. Cine poate deveni investitor si care sunt beneficiile

Law-8Legea privind stimularea investitorilor individuali – business angels, adoptată de Parlament pe 29 aprilie, încurajează finanţarea firmelor mici de către investitori individuali. Adoptarea acestei legi face parte din strategia Guvernului de dezvoltare a unui mediu de afaceri activ, sti­mu­lativ şi transparent

Proiectul de lege Business Angels a fost iniţiat de Ministerul Ener­giei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), scopul fiind acela de a reglementa condiţiile în care persoanele fizice, investitorii individuali business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microintreprinderi şi intreprinderi mici, aşa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai exact, firmele primesc capitalul necesar dezvoltării afacerii, printr-un împrumut fără dobândă, de la un business angel. În schimbul acestui împrumut, investitorul este scutit de impozitul pe veniturile din dividendele de la firma în care a facut investiţia.

Cine poate deveni Business Angel

In sensul prevederilor noului act normative, orice persoană fizică poate deveni investitor individual -business angel, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 euro şi 200.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării ope­raţiunii în societatea al cărei asociat devine;
 • investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care va investi;
 • nu deţine, ca urmare a investiţiei, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii;
 • nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală.

Beneficiile fiscale de care se bucură investitorii

Beneficiile fiscale de care un investitor individual business angels se bucură potrivit noii legii sunt următoarele:

 • scutire de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii părţilor sociale;
 • scutire de impozitul pentru dife­renţa pozitivă rezultată din cesio­narea părţilor sociale, dacă transferul părţilor sociale are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la dobândire.

Restricţiile legii

În forma adoptată de Parlament, nu beneficiază de această lege investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

 • bancar;
 • asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiare;
 • tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;
 • jocuri de noroc şi pariuri;
 • producţie sau comercializare de oţel;
 • producţie sau comercializare de cărbune;
 • construcţii de nave maritime şi fluviale;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • consultanţă în orice domeniu.

        Impreuna in lumea afacerilor