Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Legea Turismului in dezbatere publica

3ef8bd01bf1e1c83ceb396df483c442fPrezenta lege reglementează organizarea, coordonarea, promovarea și dezvoltarea turismului, domeniu de importanţă strategică și   ramură prioritară a economiei naţionale a României, precum și managementul resurselor turistice în conformitate cu principiile echităţii, competitivităţii, sustenabilităţii și dezvoltării durabile.

Scopul prezentei legi este de a stabili atribuţiile și mecanismele de cooperare ale autorităţilor naţionale și locale responsabile în domeniul turismului; organizarea și desfășurarea serviciilor și activităţilor turistice pe baza  unor  criterii  unice,  drepturile  și  obligaţiile  furnizorului  de  servicii turistice și ale  turiștilor,  astfel  încât  sănătatea,  siguranţa  și securitatea turiștilor să fie garantată.

Legea turismului se aplică tuturor formelor de turism precum și tuturor persoanelor fizice și juridice care prestează servicii sau desfășoară activităţi turistice.

Conform  Comunicării  Comisiei  Comunităţilor  Europene,  COM(2007)  621,  turismul contribuie cu aproximativ 4% la PIB-ul Uniunii Europene, variind între 2% într-o serie de state membre şi până la 12% în Malta. Contribuţia indirectă a turismului la PIB este mult mai mare, acesta  generând  indirect  mai  mult  de  10%  din  PIB-ul Uniunii Europene  şi  asigurând aproximativ 12% din totalul locurilor de muncă. În România, contribuţia veniturilor provenind din activităţile turistice la Produsul Intern Brut, la nivelul anului 2008 era de aproximativ 3,5%, respectiv în jur de 4,5 mld. euro, fapt ce plasează România, raportat la această contribuţie, pe ultimele locuri în Europa.

Ţinând seama de situaţia prezentă şi de necesităţile identificate în domeniul turismului, prezentul proiect de lege are  în vedere reglementarea problematicii din domeniul turismului, astfel:

  • de a defini atribuţiile specifice ale autorităţii publice centrale pentru turism, precum şi de a extinde şi a clarifica responsabilităţile consiliilor locale, judeţene în ceea ce priveste turismul;
  • asigurarea cadrului legal pentru întărirea comunicării şi colaborării între sectorul public şi cel privat, pentru realizarea unei reprezentări unitare și eficiente a sectorului privat;
  • reglementarea gestionării informaţiilor turistice, astfel încât să fie creată la nivel naţional o bază de date completă din punct de vedere cantitativ şi calitativ, cu privire la principalele pieţe sursă de turism, a resurselor, produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor turistice, a operatorilor economici şi a personalului autorizat să desfăşoare activităţi de turism, precum şi a altor date relevante în domeniul turismului;
  • crearea unui organism consultativ, constituit pe principii parteneriale la  nivelul fiecărei staţiuni turistice, care participă la elaborarea politicilor de dezvoltare în domeniul turismului  şi monitorizarea acestora;
  • aspecte privind activităţile specifice de autorizare şi control în domeniul turismului, inclusiv categoriile de acte eliberate de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă, operatorilor economici şi personalului din domeniu
  • stabilirea unor responsabilităţi în sarcina operatorilor din sectorul privat sau commercial, în vederea asigurării gestionării durabile a resurselor turistice, precum şi în vederea asigurării furnizării unor produse şi servicii turistice conform unor standarde cantitative, calitative şi de siguranţă, etc.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 6 Iunie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  1. On-line, la sectiunea:
  1. Direct, la email office@ccibc.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor