Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Licitatie internationala in Senegal

energie electricaIn perioada urmatoare, in Senegal vor avea loc o serie de achizitii publice de bunuri prin procedura de licitatie deschisa. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa privind criteriile mentionate in caietele de sarcini, in invitatia de prezentare a ofertelor sau de participare la negociere.

Licitatie privind livrari de echipamente si lucrari de extindere a retelei de distributie a energiei electrice

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 7 octombrie 2015, ora 9.30.

Conditiile tehnice specifice, experienta necesara, conditiile de plata si cele de transport sunt conform caietului de sarcini.

Alte detalii organizatorice puteti obtine de pe site-ul: www.senelec.sn

        Impreuna in lumea afacerilor