Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Licitatii publice in Republica Moldova

In perioada septembrie – octombrie 2015 in Republica Moldova vor avea loc o serie de privatizari ale bunurilor proprietate publica de stat, dupa cum urmeaza:

 Societate       Domeniul de activitate
S.A.”Comerţ-Petrol” comerţul cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi
S.A.”Aeroport Catering” activitate de desfacere a alimentelor gata, restaurante
S.A.”Amelioratorul” construcţia reţelelor de canalizare
S.A.”Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” producerea maşinilor de salubritate
S.A.”Combustibil Solid” importul şi comercializarea combustibilului solid, lichid
S.A.”Aqua-Prut” lucrări de construcţii
S.A.”Vinuri-Ialoveni” fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice
S.A.”Ceramica-T” lucrări de construcţie, reparaţii şi montaj
S.A.”Hotelul “Chişinău” servicii hoteliere
S.A.”Floare-Carpet” producerea şi comercializarea   covoarelor
S.A.”Complex” construcţii
S.A.”CIMS-73″ construcţii generale de clădiri
Î.M.”Glass Container Company”S.A. fabricarea ambalajelor din sticlă
S.A.”Alimentarmaş” utilaj tehnologic pentru complexul agroindustrial
S.A.”Fabrica de conserve din Glodeni” conserve din legume şi fructe
S.A.”Flamingo-96″ fabricarea articolelor din sticlă şi ceramică
S.A.”PROT-Cantemir” reparaţia şi deservirea tehnicii
S.A.”Fabrica de zahăr din Ghindeşti” producerea zahărului
S.A.”Găinuşa” producerea cărnii din pasăre
S.A.”Fabrica de produse lactate din Nisporeni” produse lactate
S.A.”Natur-Telecon” vinuri şi băuturi alcoolice, sucuri, piureuri din fructe
S.A.”Fabrica de unt şi brînzeturi din Vulcăneşti “InLav” unt, produse lactate
S.A.”Lapte-Agro” produse lactate
S.A.”Unprodlact” unt, produse lactate
S.A.”Întreprinderea de colectare şi desfacere Anenii Noi” colectarea şi comercializarea producţiei agricole
S.A.”Artizana-Folc” producerea mărfurilor de larg consum
S.A.”Agromec-Zăbriceni” servicii de reparaţie
S.A.pentru aprovizionare şi desfacere “Agroindservice” piese de schimb pentru maşini agricole
Î.S. „Pita Service” Patiserie, băcănie
Î.S. „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie” Activităţi de testări şi analize tehnice

 

Denumirea şi sediul juridic al complexelor patrimoniale unice Domeniu de activitate
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” Fabricarea ambalajelor din sticlă, comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, etc.
Î.S. pentru reparaţia utilajului energetic “Energoreparaţii” Repararea utilajului staţiilor electrice şi termice, etc.
Î.S. “Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto” Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor; comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule.
Î.S. Ferma de creştere a cailor de rasă “AT-Prolin” Creşterea şi reproducerea cailor de rasă
Î.S. “Centrul de Reproducere a Păsărilor – Abaclia” Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă, producerea ouălor
Î.S. Firma agricolă “Serele Moldovei” Servicii în agricultură
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” Instruirea auto
Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire” Instruirea şi pregătirea în aeronautică
Î.S. Tabara de însănătoşire pentru copii “Autodorojnik” Odihnă şi agrement
Î.S. Sanatoriul preventoriu de bază “Constructorul” Prestarea serviciilor curativ-sanatoriale şi de recuperare
Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici” Extragerea materialelor de construcţie
Î.S. Centrul de Instruire “Inmacom -Didactic” Pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea muncitorilor în diferite meserii sau profesii
Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chişinău Servicii editorial-poligrafice, producerea mărfurilor de menire social-culturală
Î.S. Firma Editorial – Poligrafică “Tipografia Centrală” Servicii editorial-poligrafice,producerea mărfurilor de menire social-culturală
Î.S. “Detaşamentul de Pază Paramilitară” Activitate particulară de pază
Î.S. “Centrul de Instruire şi Producţie” pregătirea perfecţionarea şi recalificarea muncitorilor în diferite meserii sau profesii
Întreprinderea afiliată cu investiţiistrăine-100% „Sanatoriul – Sănătate” Prestarea serviciilor curativ-sanatoriale şi de recuperare
Aeronava YAK-40 ER-YGD,nr. de circulaţie 87970,nr. de uzină 98314581

 

dar si o serie de obiective nefinalizate:

  • Blocul administrativ al Institutului de Microbiologie şi Virusologie cu terenul aferent
  • Centrul comercial
  • Club cu reţele inginereşti
  • Ambulatoriu
  • Cinematograf

La licitaţii pot participa:

  1. a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
  2. b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi în conformitate cu legea;
  3. c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b)

Solicitanţii vor prezenta ofertele nu mai târziu de 05 octombrie 2015, ora 16.00

Pentru detalii privind participarea la licititatiile publice din Republica Moldova va sta la dispoziţie Centrul de Promovare Economica PromEc Bacau, tel. 0234.570.010, int.106, email ccibc@ccibc.ro, persoana de contact Silviu SOLOMON, Consultant Cameral

 

 

 

        Impreuna in lumea afacerilor