Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul profitului impozabil

119748maximLit. a) Cheltuieli de protocol in limita de 2%

Baza de calcul la care se aplica cota de 2% = Total venituri – Venituri Neimpozabile – Total cheltueli + cheltuieli cu impozitul pe profit + cheltuieli de protocol + cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
In cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai mare de 100 lei (pct. 33 din normele metodologice – HG 44/2004).

Lit. b) a fost abrogata cu 1 iunie 2013 prin OG 8/2013

Cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate (diurna), in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice – sunt cheltuieli deductibile limitat la calculul profitului impozabil in perioada 1 ianuarie 2004-31 mai 2013.
Nivelul legal al diurnelor pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, este prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu 1 iunie 2013, cheltuielile cu diurna nu mai fac parte din categoria cheltuielilor deductibile limitat! [art. 21 alin. (3) lit. b) a fost abrogat cu 1 iunie 2013 prin OG 8/2013 aprobata prin Legea nr. 168/2013]

Lit. c) Cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sursa: www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor