Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Lista aplicantilor acceptati pentru verificarea administrativa si a eligibilitatii pe programul dedicat intreprinzatorilor debutanti (SRL-D)

srl-d1Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM a publicat pe 28 septembrie 2015 lista cu solicitantii acceptati in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul „Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri”.

Lista cu solicitantii acceptati este disponibila si online.

Solicitantii acceptati in vederea verificarii administrative vor transmite in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii listei, la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta, cererea de finantare (Anexa 6 la procedura programului) semnata si stampilata de administratorul societatii, insotita de urmatoarele documente justificative:

  • Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2014, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2014), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in anul 2015;
  • Certificat constatator, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
  • Declaratie cu privire ajutoarele de stat si de minimis primite (anexa nr. 10 la procedura programului);
  • Declaratie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
  • Documentul care sa ateste ca asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat;(Se accepta cursuri de antreprenoriat organizate de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala.)
  • Documentul care sa ateste ca Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul curent inregistrarii SRLD la Registrul Comertului;

Sursa:http://www.fonduri-structurale.ro/

        Impreuna in lumea afacerilor