Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Lista codurilor CAEN pentru care se acorda 100% finantare nerambursabila – maxim 70.000 euro. Chiar si pentru pensiuni

consilieri-finantare-nerambursabilaAu fost stabilite codurile CAEN pentru care se acorda 100% finantare nerambursabila, dintre acestea mentionam urmatoarele diviziuni:

 • 13: Fabricarea produselor textile
 • 14: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 18: Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor
 • 20: Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
 • 21: Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
 • 22: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic
 • 23: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24: Industria metalurgică
 • 25: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
 • 26: Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27: Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28: Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
 • 30:Fabricarea altor mijloace de transport
 • 31: Fabricarea de mobilă
 • 32: Alte activităţi industriale n.c.a.
 • 33: Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
 • 38: Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
 • 39: Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 43: Lucrări speciale de construcţii
 • 45: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
 • 52: Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
 • 53: Activităţi de poştă şi de curier
 • 55: SECŢIUNEA I –HOTELURI ŞI RESTAURANTE
 • 56: Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
 • 58: Activităţi de editare
 • 62: Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
 • 63: Activităţi de servicii informatice
 • 69: Activităţi juridice şi de contabilitate
 • 70: Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
 • 71: Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
 • 74: Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
 • 75: Activităţi veterinare
 • 77: Activitati de inchiriere si leasing
 • 78: Activităţi de servicii privind forţa de muncă
 • 79: Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 80: Activităţi de investigaţii şi protecţie
 • 81: Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
 • 82: Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
 • 86: Activităţi referitoare la sănătatea umană
 • 90: Activităţi de creaţie şi interpretare artistic
 • 93: Activitati sportive, recreative si distractive
 • 95: Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
 • 96: Alte activităţi de servicii

Pentru informatii detaliate accesati online lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurilor 6.2 / 6.4 pentru a vizualiza grupele care pot beneficia de 100% finantare nerambursabila.

De asemenea s-a stabilit si lista codurilor CAEN pentru care NU sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora, fiind disponibila online.

Sursa: fonduri-euro.ro

        Impreuna in lumea afacerilor