Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

MDRAP a revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

accesare-fonduri-europeneMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Revizuirea documentului a vizat:

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară, la ghidul specific, respectiv:

Foaia de lucru ”1E-Intreprindere_in_dificultate” în care se verifică încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, în scopul alinierii Metodologiei de verificare a încadrării solicitanților în categoria ”întreprinderi în dificultate” la varianta aprobată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și aplicabilă tuturor autorităților de management.

Unele formule de calcul din Macheta. Aspectele revizuite nu afectează în niciun fel rezultatele analizei financiare, ce fac obiectul condițiilor de acordare a finanțării în cadrul apelului de proiecte 2.1.A – Microîntreprinderi

Foaia de lucru 1C – Analiza financiară extinsă – se includ și Alte impozite în formula de calcul al indicatorului EBT

Foaia de lucru 2A – Bugetul cererii de finanțare – corectarea formulei de calcul pentru Construcții și montaj (total neeligibil și total general)

Foaia de lucru 2B – Planul investițional – eliminarea formulei de calcul automat al asistenţei financiare nerambursabile.

Foaia de lucru 3A – Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare – pentru claritate, se elimină rândul Veniturile din subventii pentru investitii.

Foaia de lucru 3A – Proiecții financiare aferente proiectului de investiție – la Activitatea de investiții (liniile 129-131), se prevede posibilitatea completării de către solicitanți a costurilor de înlocuire a echipamentelor cu durată de viață scurtă.

Foaia de lucru 3B – Rentabilitatea investiției – adaptarea tabelului în funcție de eligibilitatea TVA (i.e. nedeductibilitatea TVA, conform legislației în vigoare)

Foaia de lucru 4 – Proiecții financiare la nivelul întreprinderii – pentru claritate, se elimină categoriile de venituri nemonetare și elementele de cheltuieli si venituri extraordinare.

Anexa 1.1. – Declarația de eligibilitate, pentru îndreptarea unei erori de tehnoredactare (încadrare în listă) a unei prevederi din cuprinsul modelului standard al Declarației

Anexa 1.4 – Declarația privind eligibilitatea TVA, pentru actualizare cu versiunea revizuită a Ghidului general.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Perioada în care se pot depune proiecte a rămas neschimbată, respectiv 27.07.2016-27.01.2017.

Sursa: fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor