Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

MFE finanțează prin POSDRU stagii de practică pentru studenți

stagii de practicaMinisterul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), a lansat in data de 4 mai 2015, un nou apel de proiecte în valoare totală de 50 de milioane de euro.

Astfel, apelul „Stagii de practică pentru studenți” din cadrul DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă va finanța proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015 de către studenți/ masteranzi din sistemul național de învatamânt la potențiali angajatori din orice sector.

Obiectivul apelului este sprijinirea studenților în dezvoltarea cunostințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii.

Un proiect va putea avea valoarea totală eligibilă între 50.000 euro și 499.999 euro și va sprijini minim 150 de studenți/ masteranzi.

Beneficiari eligibili sunt: Universitati, angajatori, asociatii profesionale, Camere de Comert si Industrie, organiyatii sindicale si patronale, ONGuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si structure / agentii /organisme relevante, subordinate / coordinate de acesta, furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala, Secretariatul General al Guvernului.

Ghidul solicitantului – conditii specifice pentru apelul ”Stagii de practica pentru studentii” este disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor