Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – dezbatere publica

cod-fiscal1Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Promovarea acestui act normativ este determinata in principal de:

 • necesitatea actualizarii, in domeniul impozitului pe profit, a listei ce cuprinde formele de organizare pentru persoanele juridice romane, societati mama, care intra sub incidenta aplicarii prevederilor Directivei 2011/96/UE, ca urmare a modificarilor aduse acesteia prin Directiva 2014/86/UE;
 • necesitatea clarificarii unor aspecte referitoare la persoanele eligibile pentru constituirea unui grup fiscal unic, in sensul TVA;
 • necesitatea stabilirii codurilor NC corespunzatoare bunurilor pentru care se aplica cota redusa de TVA incepand cu data de 1 iunie 2015, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si corelarea altor prevederi ale normelor cu aceste modificari ale Codului fiscal;
 • necesitatea reglementarii privind evitarea schimbului de informatii intre operatorii economici autorizati din Romania, cu privire la preturile tigaretelor, inainte de aplicarea acestora;
 • necesitatea corelarii reglementarilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele cuprinse in Codul fiscal, ca urmare a modificarilor survenite prin aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ s-a introdus masura potrivit careia nivelul accizelor armonizate si nearmonizate va fi exprimat in lei/unitatea de masura incepand cu 1 ianuarie 2014, si au fost corelate prevederile Codului fiscal cu cele din legislatia in materie referitoare la organizarea si conducerea evidentei contabile;
 • in domeniul impozitului pe constructii, introducerea modificarilor aduse prin Legea nr.11/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • necesitatea efectuarii unor modificari de ordin tehnic.

Una din modificarile avute in vedere este eliminarea exceptiei de la reconsiderarea ca activitati dependente, a celor care genereaza venituri din profesii libere, precum si a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obtinute din activitati desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Prin prezentul Proiect se urmareste completarea normelor metodologice actuale cu formele de organizare pentru persoanele juridice romane, societati mama, care intra sub incidenta aplicarii prevederilor Directivei 2011/96/UE, respectiv, societatile infiintate in baza legii romane, cunoscute ca „societati in nume colectiv” si „societati in comandita simpla”.

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, modificarea art 127 alin.(8) din Codul fiscal vizeaza clarificarea conditiilor in care societatile pot constitui un grup fiscal unic in sensul TVA, prin utilizarea notiunii de asociat, care o include si pe cea de actionar, pentru a corespunde intentiei legiuitorului de a acorda aceasta posibilitate tuturor tipurilor de societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, fara a fi create nici un fel de discriminari.

In privinta accizelor si a altor taxe speciale, se au in vedere urmatoarele:

 • se propune ca publicarea listei cuprinzand preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigarete, sa se faca cu maxim 7 zile si minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare a preturilor respective;
 • se coreleaza prevederile din Normele metodologice cu noile reglementari ale Codului fiscal care prevad exprimarea in lei/unitatea de masura a nivelului accizelor armonizate si nearmonizate, precum si a impozitului pentru titeiul din productia interna, respectiv inlocuirea sumelor exprimate in euro din Normele metodologice cu sumele echivalente in lei. Totodata s-a prevazut si stabilirea cuantumului garantiilor in lei;
 • se reglementeaza conditiile de autorizare ca antrepozitar autorizat, precum si exceptarea de la depunerea garantiei, pentru operatorii economici care, potrivit legii, sunt desemnati sa constituie si sa mentina stocuri de urgenta si necesitate de produse energetice;
 • in cazul operatorilor economici care produc, efectueaza achizitii intracomunitare ori importa carbune, cocs sau lignit, se prevede ca exigibilitatea accizei intervine si la momentul utilizarii proprii;
 • s-a prevazut un model de notificare la organele vamale in cazul utilizarii intr-un scop exceptat de la plata accizelor a gazului natural, carbunelui, cocsului si a energiei electrice;
 • precizarea clara a faptului ca substantele admise pentru denaturarea alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse care nu sunt pentru consum uman sunt defalcate in doua categorii: pentru produse cosmetice si pentru alte produse decat cosmetice;
 • in cazul utilizarii biocarburantilor si biocombustibililor produsi in proportie de 100% din biomasa, operatorii economici pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 20660 alin.(1) lit l) din Codul fiscal trebuie sa detina autorizatia de utilizator final.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 04.05.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor