Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si a Legii fondului funciar nr. 18/1991 - dezbatere publica

pajiste1Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat in dezbatere publica Ordonanta de Urgenta  pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din data de 23 martie 2015, este reglementata si schema de plata unica pe suprafata, in care se foloseste expresia „utilizator de pasuni si fanete”.

In Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.86/2014, cu modificarile ulterioare, utilizatorul de pasuni si fanete este definit doar in legatura cu calitatea de crescator de animale, fiind exclusi nejustificat fermierii care sunt proprietari de pasuni si fanete, dar nu detin animale.

Prezentul proiect reglementeaza completarea definitiei utilizatorului de pasuni si fanete, si cu fermierii care nu detin animale, dar desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, astfel incat sa se evite tratarea diferentiata a fermierilor in cazul accesarii de catre acestia a masurilor din cadrul noii politici agricole comune.

Trebuie avut in vedere faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta Ordonanta de Urgenta va avea ca efect imposibilitatea accesarii schemei de plata unica pe suprafata de catre aproximativ 260 mii de fermieri, detinatori a unei suprafete de 1,35 milioane hectare de pasuni si fanete.

De asemenea, nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte nefavorabile atat in plan economic, cat si in plan social, in principal prin neaccesarea in conditii optime a fondurilor alocate Romaniei pentru perioada 2015-2020, in cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al Romaniei.

Aplicarea masurilor prevazute in prezentul act normativ va permite fermierilor sa-si elaboreze propriul plan de afaceri si program de dezvoltare pe termen scurt si mediu, adaptat la cerintele pietei.

In ceea ce priveste impactul asupra mediului de afaceri, prin aplicarea acestui act normativ Romania va deveni producatoare si exportatoare de produse de origine animala si va avea o contributie semnificativa la cresterea produsului intern brut.

Dezvoltarea activitatilor agricole in spatiul rural asigura crearea de noi locuri de munca si stabilizarea populatiei.

Grupurile tinta avute in vedere sunt producatorii agricoli persoane fizice sau persoane juridice care exploateaza pajistile, indiferent daca detin sau nu animale, astfel incat sa beneficieze, in mod unitar si nediscriminatoriu, de masurile de sprijin finantate din fonduri comunitare.

Fermierii care solicita plati directe dezvolta activitati agricole economice cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu care privesc pe langa standarde pentru protectia mediului si standarde pentru mentinerea suprafetelor de pajisti.

Impactul va fi deosebit de benefic pentru ca are in vedere valoarea naturala a terenului, mentinerea, intretinerea si utilizarea terenului in conditii de pastrare a compozitiei floristice a pajistilor care va fi un castig pentru calitatea mediului.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 25 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor