Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice - dezbatere publica

comp-handMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1154/2014.

Prin serviciul „Spatiul privat virtual” se ofera utilizatorilor posibilitatea de identificare cu certificat digital sau nume-parola-OTP, modificarea profilului, efectuarea a trei tipuri de cereri de documente, descarcarea a patru tipuri de documente si monitorizarea accesului in sesiuni de lucru securizate.

Incepand cu data de 15 decembrie 2014 a fost extins pilotul ce a functionat la nivelul Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov la nivelul intregii tarii si din data de 20 februarie a fost extins serviciul „Spatiul privat virtual”, prin modificarea anexei nr. 1 la procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1154/2014 si au fost incluse in lista documentelor emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului in mod automat a urmatoarelor decizii de impunere pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015:

  • decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260);
  • decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650).

Prin prezentul proiect se propune includerea in lista documentelor emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului, la cererea acestuia, a urmatoarelor documente:

  • Certificatul de atestare fiscala prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2006, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Adeverinta de venit prevazuta de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Adeverinta de venit” si „Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, avand in vedere ca termenul limita pentru depunerea declaratiei privind veniturile realizate in Romania si al cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual este 25 mai, precum si faptul ca este fezabila extinderea sistemului informatic se propune includerea in lista documentelor emise de persoana fizica si comunicate organului fiscal si al urmatoarelor documente:

  • Declaratie privind veniturile realizate in Romania (formular 200) aferenta veniturilor realizate incepand cu anul 2014;
  • Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (formular 230) aferenta impozitului anual datorat incepand cu anul 2014;
  • Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferenta veniturilor realizate incepand cu anul 2015.”

Totodata au fost aduse unele modificari ale procedurii in ceea ce priveste modul de solicitare al certificatului de atestare fiscala si adeverintei de venit prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”. Astfel, pe de o parte, s-a reglementat faptul ca aceste documente, comunicate prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”, sunt inscrisuri in forma electronica carora li s-a incorporat, atasat sau li s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa in sensul Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata si, pe de alta parte, s-a reglementat faptul ca orice institutie publica, autoritate publica, sau oricare alta persoana poate verifica continutul sau validitatea acestor documente comunicate prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”.

De asemenea, a fost completata procedura in ceea ce priveste conditiile de depunere a declaratiilor fiscale prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”.

In plus, s-a reglementat si faptul ca pentru accesarea serviciului „Spatiul privat virtual”, persoana fizica trebuie sa accepte termenii si conditiile de utilizare ale acestui serviciu, in caz contrar cererea este respinsa.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 20 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor