Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificari privind numarul angajatilor precum si obiectul de activitate la Persoane fizice autorizate si Intreprinderi individuale

imagesNumărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată (PFA) sau o întreprindere individuală (II) s-a limitat începând cu data de 16.01.2017.

Potrivit Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 44/2008  privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I în data de 19.10.2016), s-a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF).

Principalele modificări vizează numărul maxim de angajaţi şi numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate.

Astfel, art. 16 alin. (1) prevede că PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 obiecte de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce art. 24 alin. (1) stipulează că Intreprinderea individuală poate avea  cel mult 10 obiecte de activităţi prevăzute de codul CAEN.

În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, art. 17 alin. (1) prevede că PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, conform art. 24 alin. (1).

Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale vor solicita în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, potrivit alin. 4, modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare.

Pentru mai multe informatii, intocmirea tuturor actelor necesare modificarii obiectului de activitate, in concordanta cu legislatia in vigoare, si inscrierea in Registrul Comertului, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme al Camerei de Comert si Industrie Bacau, birou :

Bacau                                                                  Onesti

Tel :     0744164183                                            Tel :      0723626023

E-mail :ccibc@ccibc.ro                                        E-mail :onesti@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor