Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noi oportunitati de finantare pentru investitii de utilitate publica in mediul rural

reprezentativa-doanhnhansaigon.vn_Autoritatile publice locale si ONG-urile pot solicita fonduri nerambursabile pentru investitii de utilitate publica avand la dispozitie 552.000.000 euro pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica (submasura 7.2), 97.000.000 euro pentru investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (submasura 7.2) si 25.000.000 euro pentru investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii de acces agricola (submasura 4.3 – componenta agricola).

Prin intermediul submasurii 4.3 (Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, componenta infrastructura de acces agricola), pot depunde cereri spre a primi finantare Unitatiile Administrativ – Teritoriale, dar si asociatii ale acestora. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces. Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea si/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). Proiectele cu punctaj egal se vor departaja dupa lungimea drumului realizat prin proiect, in sensul prioritizarii celor cu lungime mai mare.

Proiectele de investitii depuse in cadrul submasurii 7.2 (Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara) pot avea beneficiari publici (comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare) si ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit sau in cazul proiectelor pentru apa sau apa uzata. Finantarea nu va depasi 1.000.000 euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata).

Pentru investitiile care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata, finantarea nu va depasi 2.500.000 euro/comuna, iar pentru extinderea acestei infrastructuri, nu mai mult de 1.500.000 euro. Pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune sau proiecte care vizeaza mai multe comune) valoarea finantarii nu va fi mai mare de 4.000.000 euro, fara a depasi valoarea maxima per comuna pentru fiecare tip de sprijin. In cadrul submasurii 7.2 se acorda sprijin pentru proiectele de infrastructura educationala/ sociala, iar valoarea acestora va fi de maxim 500.000 euro.

De asemenea, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro. Proiectele cu punctaj egal se vor departaja in functie de capacitatea constructiei aferente infrastructurii educationale/sociale pentru care se realizeaza investitia.

Cei care pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin interemediul submasurii 7.6 (Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) sunt: comunele, ONG-urile, unitatile de cult si persoane fizice autorizate sau societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 500.000 euro. Totodata, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro. Aceasta submasura va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale – camine culturale.

Pentru componenta Infrastructura de acces agricola a submasurii 4.3, pentru Submasura 7.2 si pentru Submasura 7.6, cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile prevazute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013 si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Sursa: StiriAgricole

        Impreuna in lumea afacerilor