Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noi reglementari la Programul privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti

SRL EGGGuvernul, a aprobat pe 19 august 2015, printr-o Hotarare, modificarea si completarea normelor metodologice cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri.

Scopul actului normative este completarea si clarificarea aspectelor de implementare practica a programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri.

Potrivit actului normativ adoptat, inscrierea proiectelor in acest program se va face exclusiv online, pe baza de username si parola, in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. Anterior, inscrierea proiectelor on-line se facea in sesiune continua.

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) din raza teritoriala a SRL-D. ofera asistenta gratuita pentru inscrierea on-line solicitantilor care nu au acces la un computer.

Un alt element de noutate este faptul ca admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri depuse on-line, punandu-se astfel accentul pe calitatea planului de afaceri.

Punctajul minim acceptat este de 60 puncte, iar aplicatia va genera automat aplicantilor ce nu se inscriu in punctajul minim mesajul „nu indepliniti criteriul de minim 60 de puncte” in momentul transmiterii planului de afaceri.

La punctaje egale, departajarea se va face in functie de:

  • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului;
  • Achizitia de echipamente tehnologice;
  • Activitatea pe care acceseaza programul;
  • Curs de anteprenoriat;
  • Asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului;
  • Data si ora inscrierii in program.

In urma admiterii, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect, denumit numar RUE (Registru Unic Electronic).
Evaluarea planurilor de afaceri se face pe baza punctajului obtinut, iar Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) va efectua verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri. Avizarea verificarilor se face de catre Directia de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit si care obtin cel putin punctaj minim in urma verificarilor efectuate vor incheia contractul de finantare cu OTIMMC dupa prezentarea dovezii cofinantarii. Dovezile de cofinantare pot fi urmatoarele:

  • contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat;
  • dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului respectiv (prezentarea scrisorii de confort, extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii/contract/linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuieli eligibile.

Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit vor prezenta dovada cofinantarii in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu de finantare. In aceasta perioada aplicantii pot solicita pentru implementarea planului de afaceri aprobarea OTIMMC pentru inlocuirea componentei de credit cu componenta de aport propriu. In aceasta situatie contractul de finantare se va semna in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii aprobarii.
Finantarea in perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) se va face pentru cel putin 550 de microintreprinderi pe an si se asigura din bugetul aprobat anual al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

Informatii suplimentare
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 6/2011 instituie Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri prin care se acorda unele facilitati pentru microintreprinderile nou infiintate conduse de intreprinzatorii debutanti, care desfasoara pentru prima data o activitate economica. Programul este implementat de catre Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si se deruleaza cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare si de legislatia nationala in domeniu.
Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata – Debutant) vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalent in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

Sursa: Guvernul Romaniei

        Impreuna in lumea afacerilor