Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope - dezbatere publica

canabis-Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1915/2006, cu modificarile ulterioare.

Noutatea adusa de acest proiect are in vedere fapul ca transmiterea informatiilor privind situatia centralizatoare a autorizatiilor pentru cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope, emise pentru anul in curs, se va face si Directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Totodata, un nou articol prevede ca autorizatia pentru cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se emite cultivatorului pentru suprafata determinata ce trebuie sa fie prevazuta in urmatoarele documente:

  • titlul de proprietate sau procese-verbale/adeverinte de punere in posesie sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului;
  • contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune sau contractul de comodat, dupa caz.

Proiectul legislativ mai prevede introducerea a doua noi alineate, la art. 4, in interiorul carora se stipuleaza faptul ca autorizatiile pentru cultivare se elibereaza pana la data de 10 mai a anului in curs, iar in alineatul urmator este precizata derogarea conform careia, pentru anul 2015, autorizatiile pentru cultivare se elibereaza pana la data de 05 iunie a anului in curs.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 13 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor