Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noul Cod vamal al Uniunii Europene intra in vigoare incepand cu 1 mai 2016

coada-de-tiruri-la-vama-giurgiu_69885900Noile reglementari vamale aplicabile de la 1 mai 2016 sunt:

  • Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, publicat în data de 10 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 269;
  • Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, publicat în data de 29 decembrie 2015 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L343;
  • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat in data de 29 decembrie 2015 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L343.
  • Regulamentul Delegat (UE) 2016/341al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, publicat in J.O al Uniunii Europene L69/15.03.2016.

Noile reglementari introduc o serie de facilitati pentru operatorii economici, impunand insa respectarea de noi termene si conditii, printre care subliniem instituirea de noi garantii obligatorii, cum ar fi cele aferente TVA pentru regimurile speciale.

De la data de 1 mai 2016 se abrogă următoarele reglementari

  • Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar
  • Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92

Autorizatiile acordate în baza Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 sau a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, valabile la data de 1 mai 2016 rămân în continuare valabile după cum urmează:

  • Pentru autorizatiile cu o perioada de valabilitate limitată pana la expirarea acestei perioade sau pana la 1 mai 2019, in functie de care dintre aceste date este anterioara celeilalte;
  • Pentru toate celelalte autorizatii, pana cand autorizatia este reevaluata de autoritatea vamala.

Astfel, autorizatiile emise de autoritatea vamala romana inainte de data de 30 aprilie 2016, pot fi utilizate in continuare si după data de 1 mai 2016. Totusi, în cazul în care operatorii economici solicit modificări substantiale ale acestor autorizatii după data de 1 mai 2016 (cum ar fi, de exemplu, o locatie nouă pentru procesare sau depozitare) este necesară revocarea acestora si emiterea unor noi autorizatii conform Codului Vamal al Uniunii.

Una din modificarile majore introduse de CVU consta in restructurarea regimurilor vamale. Noua categorie numita „regimuri speciale” inglobeaza pe langa fostele regimuri vamale suspensive si destinatii vamale pentru care in prezent nu se depun declaratii vamale, cu consecintele si costurile aferente – depunere garantie/plata taxe vamale. In aceasta categorie intra si operatiunile de plasare a marfurilor in zona libera sau deposit temporar.
O alta noutate se refera la conditiile de autorizare a regimurilor vamale si a procedurilor simplificate de vamuire.

Acordarea acestor autorizatii va fi conditionata de indeplinirea conditiilor de Operator Economic Autorizat.

Codul Vamal modifica si criteriile de acordare a statutului de Operator Economic Autorizat, in sensul ca vor fi mai multe cerinte pe care agentii economici trebuie sa le indeplineasca pentru a obtine acest statut de incredere. Unul dintre noile criteria il reprezinta, de exemplu, standardele de competent sau calificare profesionala pe care trebuie sa le indeplineasca operatorul vamal in cadrul societatilor respective.

În perioada următoare, Camera de Comert si Industrie Bacau va organiza in parteneriat cu Directia Vamala Bacau o sesiune de instruire a persoanelor responsabile cu operatiunile vamale din cadrul firmelor din judetul Bacau care realizeaza import/ export, in vederea implementarii noilor reglementari vamale.

Pentru inscrieri si detalii va sta la dispozitie Centrul de Promovare Economica – PromEc Bacau din cadrul Camerei de Comert si Industrie Bacau la: tel 0748 886 428, mail: office@ccibc.ro, persoana de contact: Petronela STEFAN, Director.

        Impreuna in lumea afacerilor