Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noul regim al microintreprinderilor care se aplica din 2016

s2.ziareromania.roRegasiti mai jos prevederi importante pe care noul Cod fiscal le impune incepand din 2016.

In ce priveste depasirea plafonului de 65.000 euro sau a ponderii de 20%, noile prevederi stabilesc ca la depasirea limitelor amintite, se va plati impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

Se vor lua in calcul veniturile si cheltuielile realizate incepand cu acel trimestru, fata de legislatia actuala care prevede ca se iau in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Amintim totodata ca, in ce priveste baza de impozitare, se includ incepand din 2016 si rezervele (exceptie facand cele care reprezinta facilitati fiscale), reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe care au fost deduse la calculul profitului impozabil (neimpozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv.

Cota de impozitare nu s-a modificat si se pastreaza acelasi procent de 3%. Se aplica insa o cota de impozitare de 1% pentru primele 24 de luni de la data infiintarii pentru persoanele juridice romane nou-infiintate, care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • au cel putin un angajat, cu conditia ca angajarea sa fie facuta in cel mult 60 de zile inclusiv de la data infiintarii;
  • sunt constituite, pe o durata mai mare de 48 de luni;
  • actionarii/asociatii microintreprinderilor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.

Nota: Reglementarile din noul cod stabilesc ca respectiva cota de impozitare se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni.

Retinem ca daca microfirma nou-infiintata nu mai are niciun salariat in primele 24 de luni, se aplica cota de impozitare de 3% incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea.

Daca raportul de munca al singurului salariat inceteaza, societatea va putea aplica cota redusa de impozitare de 1% daca in acelasi trimestru este angajat un nou salariat.

Atentie! Sunt acceptate si situatiile in care microfirmele:

  • au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
  • au incheiate contracte de administrare sau mandat, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In ce priveste declararea mentiunilor, retinem ca daca la sfarsitul unui an, o entitate platitoare de impozit pe profit indeplineste criteriile din definitia microfirmei, atunci aceasta va trece la regimul microintreprinderilor incepand cu anul urmator. In acest sens, va comunica organului fiscal competent trecerea la impozitarea cu 1% sau 3% pana la 31 martie inclusiv a anului urmator.

Daca in cursul anului fiscal, in structura capitalului social al unei microfirme intervine statul sau vreo unitate administrativ-teritoriala sau daca aceasta se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, microfirma comunica organului fiscal competent iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

Sursa: www.conta.ro, www.contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor