Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noutati 2015: Perioada fiscala la TVA pentru persoanele impozabile care efectueaza achizitii intracomunitare

safe_image.phpPerioada fiscala pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara devine luna calendaristica daca exigibilitatea TVA pentru AIC intervine in:

  • luna I a trimestrului calendaristic

Perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu luna I a trimestrului calendaristic.

Schimbarea perioadei fiscale (actualizare vector fiscal prin depunerea Declaratiei de mentiuni 092) se anunta pana cel tarziu a 5-a zi lucratoare a lunii a II-a din trimestrul calendaristic.

Decontul de TVA (formular 300) in care se declara AIC, se depune pana cel tarziu 25 inclusiv a lunii a II-a din trimestrul calendaristic (luna urmatoare incheierii perioadei fiscale).

  • luna a II-a a trimestrului calendaristic

Perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu luna a III-a a trimestrului calendaristic.

Schimbarea perioadei fiscale (actualizare vector fiscal prin depunerea Declaratiei de mentiuni 092) se anunta pana cel tarziu a 5-a zi lucratoare a lunii a II-a din trimestrul calendaristic.

Decontul de TVA (formular 300) in care se declara AIC, se depune pana cel tarziu 25 inclusiv a lunii a III-a din trimestrul calendaristic (luna urmatoare incheierii perioadei fiscale), primele doua luni ale trimestrului constituind o perioada fiscala distincta.

Decontul se depune pentru luna a II-a din trimestru, dar va cuprinde operatiunile realizate in primele doua luni ale trimestrului.

  • luna a III-a a trimestrului calendaristic

Perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu luna I a trimestrului calendaristic urmator.

Schimbarea perioadei fiscale (actualizare vector fiscal prin depunerea Declaratiei de mentiuni 092) se anunta pana cel tarziu a 5-a zi lucratoare a lunii I din trimestrul calendaristic urmator.

Decontul de TVA (formular 300) in care se declara AIC, se depune pana cel tarziu 25 inclusiv a lunii I din trimestrul calendaristic urmator si va cuprinde operatiunile realizate in trimestrul in care a intervenit exigibilitatea TVA pentru AIC.

Incepand cu operatiunile realizate in luna I a trimestrului urmator decontul se va depune lunar.

Exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara de bunuri in Romania

Exigibilitatea intervine in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea intracomunitara, cu exceptia cazului in care se emite o factura/autofactura inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea intracomunitara, caz in care exigibilitatea intervine la data emiterii facturii/autofacturii pentru livrarea intracomunitara (art. 134^3, art. 135 Cod fiscal).

Modificare vector fiscal

Schimbarea perioadei fiscale se anunta prin depunerea „Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania” – Formular 092 (prevazut de OANAF 1165/2009), in termen de maxim 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitie intracomunitare.

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, la registratura ori la posta prin scrisoare recomandata.

Perioada fiscala va fi luna calendaristic pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu se efectueaza nici o achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala si va trebui sa depuna o declaratie de mentiuni in acest scop pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui in care nu au fost efectuate achizitii intracomunitare.

Sanctiuni (amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice) pentru depunerea cu intarziere a:

  • ¬†Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale
  • ¬†Deconturilor de TVA

Sursa: www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor