Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Obligatie depunere Declaratie 205 in anul 2016. In ce conditii se depune?

calcul-bani-taxe-567876543-60085400Vom stabili, prin randurile urmatoare, daca pentrul anul 2015 se mai depune Declaratia 205 pana la 28 februarie 2016 daca s-au platit doar venituri din salarii si tichete de masa, cadou pentru care s-a calculat, retinut si varsat impozit pe venituri salariale.

Desigur, exista obligatia depunerii Declaratiei 205pana in ultima zi a lunii februarie 2016, conform art. 132 din Codul fiscal, mai jos redat:

„ART. 132 – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul titlu.

(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana la termenul prevazut la alin. (1).”

Redam mai jos si instructiunil de completare a Declaratiei 205 – asa cum a fost modificata prin OANF 3605/2015, unde se mentioneaza si veniturile din salarii la lit.h.

„I. Depunerea declaratiei

 1. Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri, potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:
 2. a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare ( Codul civil), precum si a contractelor de agent;
  c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 3. d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
  e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare;
  f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
  g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
  h) venituri din salarii;
  i) venituri din dividende;
  j) venituri din dobanzi;
  k) castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale;
  l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
  m) venituri din premii;
  n) venituri din jocuri de noroc;
  o) venituri din pensii;
  p) venituri din arendare;
  q) venituri din alte surse.
  In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la punctul 1, se completeaza un singur formular.
  Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor