Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Orase Europene mai Puternice, prin Programul Interregional URBACT III

URBACT IIIPrimul apel de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Teritorială Europeană, URBACT III va fi lansat la sfârșitul acestei luni. Finanţat în comun de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională) şi statele membre, URBACT III este un program european care facilitează schimbul de informaţii în vederea promovării dezvoltării urbane durabile.

Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în vederea rezolvării provocărilor urbane majore, confirmând, totodată, rolul crucial pe care centrele urbane îl au în confruntarea cu schimbările actuale ale societății. URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii pragmatice, noi şi durabile, care îmbină într-o abordare integrată aspect sociale, economice şi de mediu înconjurător.

Programul facilitează schimbul de bune practici şi experienţe între toţi specialiştii europeni implicaţi în domeniul politicii urbane. În prezent, în Programul URBACT sunt implicate 300 de oraşe, 29 de ţări şi 5000 de participanţi activi.

URBACT III va permite instruirea şi schimbul de bune practici dintre factori de decizie politici, funcţionari şi alţi stakeholderi din oraşe, contribuind la îmbunătăţirea planificării şi implementării abordărilor urbane integrate în oraşele europene. Programul acopera toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi cele două ţări partenere, Norvegia şi Elveţia.

URBACT III este singurul program interregional, care a avut o creştere a bugetului cu 40%.

Cei familiarizați cu URBACT știu că programul are o abordare ciclică. URBACT II a început în 2007 si a inclus până acum 3 apeluri de proiecte, fiecare dintre ele pe durată de doi sau trei ani. URBACT II se va încheia în iunie 2015, în timp ce URBACT III a fost deja lansat.

Este important de reținut că în cadrul noului program URBACT III, vor fi 3 tipuri de intervenții: schimbul transnațional, consolidarea capacității și capitalizarea & diseminarea.

Obiectivele programului vizează creșterea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile urbane durabile în mod integrat și participativ și crearea condițiilor pentru ca experții și factorii de decizie să aibă acces la cunoștinte legate de dezvoltarea urbană durabilă.

Activitatea de bază va rămâne schimbul transnaţional între oraşe, realizat prin planificarea acțiunilor din cadrul rețelelor, prin elaborarea de strategii de dezvoltare urbană durabilă.

Al doilea instrument dezvoltat în URBACT III este reprezentat de rețelele de transfer. În timp ce în cadrul URBACT II au fost incurajate oraşele să identifice şi să studieze bunele practici, pentru URBACT III oraşele vor fi chemate să vină în faţă şi să încerce să reutilizeze aceste bune practici, să caute modul în care pot fi adaptate şi transformate şi să le transfere către un oraş nou.

Al treilea instrument, reţele de implementare, este conceput ca o legătură clară cu celelalte iniţiative. Aceste reţele vor fi deschise în toate oraşele care au dezvoltat sau au conceput deja strategii de dezvoltare urbană durabilă, printr-un proiect URBACT anterior sau nu. Se face astfel transferul de la proiectare la munca reală pe teren.

Aceste două iniţiative noi sunt testate şi evaluate, ca parte dintr-o serie de proiecte-pilot în curs de desfăşurare acum în URBACT II.

Noile cunoştinţe şi abilităţile dobândite prin participarea la programul URBACT III vor contribui la oraşe europene mai puternice, mai vii şi vor ajuta la contracararea unor provocări urbane emergente legate de creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (cele trei priorităţi ale Strategiei Europa 2020).

Primele apeluri de proiecte au fost deja anuntate:

Rețele pentru Planificarea Acțiunilor – martie 2015

Rețele de Transfer – iunie 2015;

Rețele de Implementare – octombrie 2015

În luna aprilie, va fi organizat la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Punlice un eveniment InfoDay dedicat sprijinirii potențialilor beneficiari români pentru implicarea în Rețelele din cadrul URBACT III și a implementării proiectelor din cadrul acestui Program.

Informații detaliate despre acest Program, sunt disponibile pe http://urbact.eu/ si pe site-ul: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-5296

        Impreuna in lumea afacerilor