Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Ordin ANRMAP nr. 302/2011

[gview file=”http://ccibc.ro/wp-content/uploads/2013/09/O-ANRMP-302-2011.pdf”]

        Impreuna in lumea afacerilor