Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile

566aa397682ccfca5d197c59În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.

ART. 2 Se aprobă Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 2*).

ART. 3 Elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 şi 10 din anexa nr. 1.

ART. 4 (1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*). (2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiarcontabile. (3) Circuitul documentelor financiar-contabile şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective. –––– *) Anexele nr. 2 şi 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 5 Se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa nr. 4.

ART. 6 Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislaţia aplicabilă prevede folosirea şi a altor documente, aplică în mod corespunzător şi reglementările specifice.

ART. 7 Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 8 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. ART. 9 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiarcontabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Sursa:www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor