Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici – dezbatere publica

Portrait of a young happy businesswoman looking at camera while working in office

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute de lege au obligatia sa intocmeasca raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Informatiile din raportarile contabile sunt utilizate pentru necesitatea de informatii ale institutiilor statului, respectiv Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice.

Sunt exceptati de la intocmirea raportarilor contabile operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei.

Incepand cu 1 ianuarie 2015 operatorii economici aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 care transpun prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Fata de raportarea contabila la 30 iunie 2014 prezentul proiect de ordin cuprinde urmatoarele elemente de noutate:

  • Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 prevad trei categorii de entitati, respectiv: microentitati, entitati mici, precum si entitati mijlocii si mari, incadrate astfel in functie de indicatorii: cifra de afaceri, total active si numarul mediu de salariati; Prin proiectul de ordin sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici;
  • S-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila;
  • S-au elaborat de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei programe informatice de asistenta a contribuabililor care cuprind noile formulare prevazute de proiectul de ordin pentru a facilita intocmirea si transmiterea raportarilor contabile catre Ministerul Finantelor Publice;
  • S-a stabilit nivelul, in moneda nationala (leu) al indicatorilor cifra de afaceri, total active si numarul mediu de salariati, intrucat Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului prevede nivelul in moneda euro al acestor indicatori in functie de cursul euro de la data de 19 iulie 2013, stabilindu-se sume rotunde prin majorarea sau scaderea cu maxim 5%;
  • Proiectul de ordin cuprinde si prevederi referitoare la modificarea si completarea functiunii unor conturi contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014.

Sunt obligate sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2015 si societatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este 17 august 2015.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 09 iulie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  1. On-line, la sectiunea:
  1. Direct, contactand Oficiul Juridic.

        Impreuna in lumea afacerilor