Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ordinul privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru Programul de Promovare a exportului - consultare publica

77c8df6efe05cec98ff0134e0e07965dPana la data de 24 aprilie 2015, se află în dezbatere publică ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Turismului privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exportului în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe.

Scopul schemei de ajutor de minimis este de a susține operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piață nouă într-un alt stat membru sau într-o țară terță, participarea la misiuni economice sau realizarea de studii de piaţă externe.

Schemele de ajutor de minimis, bugetul alocat si numarul maxim de operatori economici sunt:

Nr. Crt. Schema de ajutor de minimis Buget alocat Numar operatori economici beneficiari
 1. „Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate” 40 milioane lei Maxim 700
 2. „Organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exportului în străinătate” 6 milioane lei Maxim 400
 3. „Realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe” 300 mii lei Maxim 50

1. Schema de ajutor de minimis „Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate:

Ajutoarele acordate în cadrul schemei de minimis constau în acordarea de granturi pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice;
  • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuție a standului, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcționarea pavilionului național în perioada de desfășurare a manifestărilor expoziționale, cheltuielile de reprezentare și de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna și cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acțiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acțiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare și promovare cu caracter economic general și pentru mediatizarea prezenței românești la manifestările expoziționale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziționale internaționale, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziționale internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

2. Schema de ajutor de minimis „Organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exportului în străinătate”:

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de ajutor de minimis sub formă de granturi pentru acoperirea, următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice;
  • 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul țării de destinație al persoanelor care organizează și coordonează evenimentul promoțional și al câte unui delegat al operatorilor economici care participă la acțiunile respective; închirierea sălilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării acestora, constând în: TV-LCD, DVD player, retroproiector, computer, necesare prezentărilor de produse; elaborarea, transportul și asigurarea materialelor de promovare și de prezentare constȃnd în cataloage, pliante și ecusoane; transportul și asigurarea mostrelor; cheltuielile pentru formalitățile vamale aferente materialelor de promovare și de prezentare, precum și mostrelor; cheltuielile pentru mediatizarea acțiunii pe plan local; cheltuielile de reprezentare și protocol; cheltuielile pentru transport, cazare, diurna și cele cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile din cadrul MECT, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acțiunii respective; cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acțiunii de promovare, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acțiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

3. Schema de ajutor de minimis „Realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe”:

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de ajutoare sub formă de granturi pentru acoperirea unei cote de 50% din cheltuielile privind realizarea studiului de piață sau de produs

Acordarea ajutoarelor de minimis se face de catre MECT numai după ce Comisia de selecție analizează și verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, de către operatorii economici solicitanți, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs de către întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, care, cumulată cu valoarea finanțării solicitate, să nu depășească pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 24.04.2015

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  • On-line, la sectiunea:

        Impreuna in lumea afacerilor