Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - dezbatere publica

tva-91Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul privind Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Promovarea acestui act normativ este determinata in principal de faptul ca strategia fiscal bugetara pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte masuri fiscale si reducerea treptata in urmatorii 4 ani a taxei pe valoarea adăugata pe masura imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare.

Prezentul act normativ are in vedere urmatoarele obiective:

  • extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in mod normal in prepararea alimentelor, produse utilizate in mod normal pentru a completa sau inlocui alimentele, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering, exclusiv bauturile alcoolice. Aceasta masura este de natura a contribui in mod esential la reducerea evaziunii fiscale, cresterea consumului intern si stimularea cresterii economice;
  • eliminarea obligatiei registratorilor de la birourile de carte funciara de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pentru inregistrarea acestuia;
  • asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obtinute din chirii, in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei sau reprezintă echivalentul in lei al unei sume în valuta;
  • introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat UE sau SEE. Potrivit acestor prevederi, persoanele juridice care obtin din Romania venituri reprezentand dobanzi si care se considera discriminate de aplicarea regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri (CEDI) pot opta pentru aplicarea sistemului de declarare si plata a impozitului pe profit conform regulilor aplicabile persoanelor juridice rezidente care obtin venituri reprezentand dobanzi (cota de impozitare de 16%, depunerea acelorasi declaratii la aceleasi termene, folosirea aceluiasi mod de determinare a venitului impozabil inclusiv regulile de capitalizare subtire in situatia in care aceste reguli sunt aplicabile rezidentilor fiscali romani etc.);
  • introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal aplicabil unor venituri din activitati independente obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat UE sau SEE.

In ceea ce priveste impactul asupra mediului de afaceri, reducerea TVA pentru produsele alimentare si serviciile de restaurant si de catering reprezinta o parghie deosebit de importanta din perspectiva dezvoltarii economiei nationale, prin relansarea consumului intern, ca urmare a crearii premiselor necesare pentru scaderea preturilor bunurilor si serviciilor.

Diminuarea cotei de TVA de la 24% la 9% pentru produsele alimentare si serviciile de restaurant si de catering genereaza efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri si prin imbunatatirea fluxurilor de cash flow, eliminand astfel o serie de dificultati cu care se confrunta agentii economici din această perspectiva.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 15.04.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor