Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

OUG privind redresarea si rezolutia asiguratorilor - dezbatere publica

17835057_1_1000x700_acte-auto-si-asigurari-non-stop-bucurestiMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Ordonanta de Urgenta privind redresarea si rezolutia asiguratorilor.

Proiectul de act normativ propune instituirea unui regim care sa puna la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara un set de instrumente pentru a interveni cu promptitudine intr-un stadiu incipient in cazul unui asigurator aflat in dificultate sau in curs de a intra in dificultate, astfel incat sa garanteze continuitatea functiilor financiare si economice critice ale acestuia, reducand in acelasi timp la minimum impactul situatiei de dificultate a asiguratorului asupra pietei asigurarilor si sistemului financiar in general.

Proiectul de Ordonanta reglementeaza, de asemenea, competentele Autoritatii de Supraveghere Financiara in ceea ce priveste rezolutia, cu mentionarea ca, in cadrul organizarii sale interne, Autoritatea de Supraveghere Financiara trebuie sa asigure independenta operationala si evitarea conflictului de interese intre functia de rezolutie si functia de supraveghere prudentiala.

Potrivit proiectului de act normativ, Autoritatea de Supraveghere Financiara este abilitata sa intervina in calitate de autoritate de rezolutie a asiguratorilor, persoane juridice romane.

Domeniul de aplicare

Dispozitiile din proiectul de Ordonanta de Urgenta se aplica asiguratorilor, persoane juridice romane, cu exceptia sucursalei sau filialei unui asigurator dintr-un stat tert si a sucursalei unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.

Proiectul de Ordonanta de Urgenta reglementeaza, de asemenea, competentele Autoritatii de Supraveghere Financiara in ceea ce priveste rezolutia, cu mentionarea ca, in cadrul organizarii sale interne, A.S.F. trebuie sa asigure independenta operationala si evitarea conflictului de interese intre functia de rezolutie si functia de supraveghere prudentiala prevazuta in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul financiar-nebancar preconizat cuprinde prevederi care se refera la trei etape distincte, respectiv pregatirea, interventia timpurie si rezolutia, pentru fiecare dintre aceste etape fiind stabilite conditiile de declansare, autoritatile implicate, competentele si instrumentele ce pot fi aplicate, precum si modalitatea de implementare a acestora, dupa cum urmeaza:

  • Planificarea redresarii si a rezolutiei: in aceasta etapa se instituie obligativitatea asiguratorului de a elabora si actualiza planuri de redresare (cu masuri pe care asiguratorul le va lua pentru iesirea din situatii de dificultate financiara), planuri care se supun evaluarii Autoritatii de Supraveghere Financiara (cu consultarea autoritatii de rezolutie).

Proiectul prevede si obligatia autoritatii de rezolutie de a elabora planuri de rezolutie pentru fiecare asigurator, precum si continutul acestor planuri.

  • Interventia timpurie implica identificarea situatiei de dificultate a asiguratorului intr-un stadiu incipient si cuprinde posibilitatea numirii unui administrator temporar pe o perioada limitata, a carui responsabilitate principala consta in restabilirea situatiei financiare a asiguratorului prin implementarea planurilor de redresare sau pregatirea lichidarii lui, in situatia in care restabilirea situatiei financiare nu mai poate fi realizata intr-un timp rezonabil.
  • Rezolutia

Din punct de vedere procedural, rezolutia urmeaza sa se declanseze in situatia in care nu exista perspective rezonabile ca starea de dificultate majora a asiguratorului sa poata fi inlaturata intr-o perioada rezonabila prin masuri alternative din partea sectorului privat sau prin masuri de supraveghere.

Proiectul stabileste obiectivele, conditiile de declansare si principiile rezolutiei, desemnarea administratorului de rezolutie, procedura de evaluare si cele patru instrumente de rezolutie.

Principiile generale care guverneaza intreaga procedura sunt urmatoarele:

– actionarii asiguratorului supus rezolutiei sunt primii care suporta pierderile;

– creditorii asiguratorului supus rezolutiei suporta pierderi ulterior actionarilor, in conformitate cu ordinea prioritatii creantelor acestora din cadrul procedurii obisnuite de insolventa, cu exceptia cazului in care in prezenta Ordonanta de Urgenta se prevede in mod expres altfel;

– organele de conducere ale asiguratorului supuse rezolutiei sunt inlocuite, cu exceptia cazurilor in care pastrarea integrala sau partiala a acestora este considerata necesara pentru realizarea obiectivelor rezolutiei;

– organele de conducere ale asiguratorului supus rezolutiei ofera intreaga asistenta necesara pentru realizarea obiectivelor rezolutiei;

– persoanele fizice si juridice care au contribuit la ajungerea in stare de dificultate majora a asiguratorului supuse rezolutiei sunt trase la raspundere potrivit legii civile sau penale;

– creditorii din aceeasi categorie sunt tratati in mod egal;

– niciun creditor nu suporta pierderi mai mari decat cele pe care le-ar fi suportat in cazul in care asiguratorul ar fi fost lichidat prin intermediul procedurii obisnuite de insolventa;

– masurile de rezolutie se intreprind cu respectarea mecanismelor de siguranta.

Instrumentele de rezolutie care pot fi aplicate in procedura de rezolutie sunt:

– vanzarea activitatii si a portofoliului;

– institutia-punte;

– separarea activelor asiguratorului supus rezolutiei, cu scopul de a le proteja in vederea vanzarii sau lichidarii lor ordonate.

Vanzarea activitatii si a portofoliului asiguratorului supus rezolutiei presupune vanzarea totala sau partiala a actiunilor sau a altor instrumente de proprietate emise de acesta, dupa caz, a activitatii acestuia (active, drepturi sau obligatii) unuia sau mai multor cumparatori din sectorul privat (fara a necesita acordul actionarilor), in conditii transparente si nediscriminatorii, care sa nu confere avantaje neloiale vreunui potential cumparator.

Finantarea masurilor de rezolutie – proiectul de Ordonanta de Urgenta contine prevederi referitoare la obligativitatea constituirii unui fond de rezolutie pentru asiguratori prin:

  • contributii anuale (ex ante) ale asiguratorilor autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv de catre sucursalele acestora, datorate Fondului in scopul asigurarii aplicarii efective a instrumentelor si competentelor de rezolutie de catre autoritatea competenta;
  1. contributii extraordinare (ex post), in cazul in care contributiile mentionate la litera a) sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finantare;
  1. imprumuturi si alte forme de sprijin financiar de la institutii, institutii financiare sau alte parti terte in cazurile in care sumele percepute cu titlu de contributii ex ante sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finantare, iar contributiile ex post extraordinare nu sunt imediat accesibile sau suficiente.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 28 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  1. On-line, la sectiunea:
  1. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor