Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si completarea unor acte normative – dezbatere publica

iStock_000016794963XSmallMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.

Aceste acte normative sunt:

 • Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificare si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea coroborarii prevederilor OUG.

1. Prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se urmaresc urmatoarele modificari si completari:

 • exista o antinomie legislativa (conflict intre legea fiscala si legea insolventei) cu privire la regimul compensarii taxei pe valoarea adaugata solicitata la rambursare individualizata in decontul de taxa depus dupa intrarea in procedura insolventei;
 • procedura suspendarii executarii silite prin scrisoare de garantie bancara nu reglementeaza expres si posibilitatea ca aceasta procedura sa fie valabila si pe perioada solutionarii actiunii in contencios administrativ, dar si posibilitatea ca suspendarea sa opereze ca urmare a depunerii unei polite de garantare emisa de societati de asigurare;
 • scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru a tuturor certificatelor, adeverintelor sau altor documente eliberate de organele fiscale din cadrul ANAF a caror activitate este reglementata de Codul de procedura fiscala.

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2014 reglementeaza procesul de inlocuire treptata a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hartie cu cele echipate cu jurnal electronic, etapizat astfel:

 • autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, incepand cu data de 1 octombrie 2015 ;
 • interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 ianuarie 2016 ;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili incepand cu data de 1 aprilie 2016 ;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, incepand cu data de 1 iulie 2016 ;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 noiembrie 2016.

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

In prezent, procedura de compensare a datoriilor neplatite scadente intre operatorii economici este reglementata prin OUG nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice.

Acest cadru normativ reglementeaza un mecanism de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente, mecanism coordonat de Institutul de Management si Informatica (IMI). In scopul implementarii masurilor de compensare, legislatia in cauza impune utilizarea ordinelor de compensare, formulare tipizate cu regim special. Aceste formulare reprezinta documentul justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii.

In prezent, desi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislatiei primare care sa instituie obligatia pentru persoane fizice autorizate, liber profesionisti, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica de a utiliza stampila in relatia cu autoritatile sau institutiile publice sau in relatiile dintre acestea, totusi exista o anumita uzanta in utilizarea stampilei. De asemenea exista si legislatie secundara care impune aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autoritati publice.

4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Avand in vedere faptul ca identificarea celor mai bune solutii tehnice de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum si a procedurii de supraveghere si monitorizare a functionarii acestora, necesita o perioada mai lunga pentru documentare si alegere a solutiilor legislative, se prelungesc unele termene prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014, dupa cum urmeaza:

 • autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, incepand cu data de 1 aprilie 2016 ;
 • interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 iulie 2016;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili incepand cu data de 1 octombrie 2016 ;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, incepand cu data de 1 ianuarie 2017 ;
 • obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017;
 • aprobarea prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala, pana la data de 31 decembrie 2015, a procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic ;
 • aprobarea prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la data de 31 decembrie 2015, a informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, precum si a metodologiei si procedurii de inregistrare a acestora.
 • modificarea, in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999.

5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

S-a reglementat eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei atat a declaratiilor, cererilor si altor documentele depuse de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat asa cum sunt definite in Codul civil, precum si de catre entitatile fara personalitate juridica la institutii sau autoritati publice cat si a documentelor sau altor inscrisuri emise intre aceste entitati sau persoane.

In schimb, regula nu se aplica persoanelor juridice de drept public care vor aplica stampila pe documentele emise de catre acestea, conform regulilor aplicabile in prezent.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 17 iulie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunile:

2. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

 

        Impreuna in lumea afacerilor