Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Plati directe in agricultura pentru perioada 2015-2020

transavia-1 utilaj grauBeneficiarii platilor directe sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune sau locatari.

Fermierii care, in anul anterior de plata, au primit plati directe care nu depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt considerati fermieri activi.

Daca in anul anterior de plata a beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro trebuie sa fie inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului sau sa detina actul normativ de infiintare, din care sa reiasa activitatea agricola.

Atentie! Platile directe se acorda cu respectarea uneia dintre urmatoarele cerinte minime:

  • cuantumul total al platilor directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier inaintea aplicarii art. 63 din Regulamentul 1306/2013 intr-un anumit an calendaristic, este de minimum 200 euro;
  • suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plati directe unui fermier inaintea aplicarii art. 63 din Regulamentul 1306/2013 este de minim un hectar.

Schemele de plati directe care se acorda ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli conform Ordonantei Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati directe care se acorda in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, sunt urmatoarele:

  1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) – acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplata total de productie.
  1. Ajutor national tranzitoriu (ANT) – plata suplimentara pentru fermierii din sectoarele cu plati nationale directe complementare in anul 2013.
  1. Plata redistributiva – plata anuala destinata fermierilor care au dreptul la plata unica pe suprafata. Se acorda gradual pentru primele 30 de ha, indiferent de suprafata.
  1. Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) – Fermierii care au dreptul la plata unica pe suprafata aplica in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu: diversificarea culturilor, mentinerea pasunilor permanente existente si prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola.
  1. Plata pentru tinerii fermieri – acordarea unei plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unica pe suprafata.
  1. Schema de sprijin cuplat – se acorda sectoarelor si productiilor considerate importante din motive economice, sociale si de mediu si care sunt afectate de anumite dificultati. Sectoarele si productiile vizate sunt: culturi proteice, leguminoase pentru boabe, canepa, orez, seminte, hamei, sfecla de zahar, fructe si legume, lapte, carne de oaie si capra, carne de vita si manzat, viermi de matase.
  1. Schema simplificata pentru micii fermieri – Fermierul care a depus o cerere unica de plata in anul 2015, este eligibil pentru schema de plata unica pe suprafata si are dreptul la o plata anuala de maxim 1250 euro, in functie de suprafata si/sau numarul de animale.

Sursa: agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor