Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

PNDR 2014 – 2020: Instructiune privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea submasurii 6.4

pndr-1030x686

AFIR a publicat o instructiune privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014 – 2020 sM6.4 “Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole”

Crearea de conditii artificiale se poate stabili, in oricare dintre cele 3 etape (evaluarea cererii de finantare, implementarea proiectului, respectiv monitorizare), în conditiile in care, pe baza indicatorilor mentionati, sunt indeplinite 3 conditii cumulative (avand ca baza Nota pentru auditori nr. 22, elaborata de catre Comisia Europeana si Hotararea Curtii Europene de Justitiei in cauza C‑434/12 – Slancheva sila EOOD):

  • Neindeplinirea a cel puțin unuia dintre obiectivele finanțării FEADR, submasura 6.4 , in urma realizarii investitiei, respectiv Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; Creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale; Dezvoltarea activităților non-agricole existente; Crearea de locuri de muncă; Creșterea veniturilor populației rurale; Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban; Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale;
  • Dependenta exclusiva/cvasiexclusiva a unui proiect (al unui solicitant / beneficiar al submasurii 6.4), de un singur client/furnizor al sau;
  • Dovada ca un solicitant / beneficiar FEADR, contribuie exclusiv/cvasiexclusiv la operatinile economice ale altei companii si nu cauta sa obtina profit in cont propriu, precum și alte situații (creșterea intensității sprijinului, creșterea punctajului, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pe care în mod obișnuit nu le-ar fi îndeplinit).

Se considera a fi CONDIŢII ARTIFICIALE acele condiţii create în mod voluntar de către solicitanţi

  • neeligibili cu scopul de a crea aparenţa unor solicitanţi eligibili şi/sau
  • cu scopul de a-şi spori nejustificat punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție şi/sau
  • cu scopul de a obține avantaje financiare mai mari decât cele cuvenite – dincolo de plafonul de minimis impus în cadrul măsurilor de sprijin pentru categoria de solicitanţi din care face parte în fapt solicitantul şi/sau
  • cu scopul de a-şi spori intensitatea sprijinului financiar

Scopul urmărit prin crearea condițiilor artificiale este contrar obiectivelor stabilile prin reglementările nationale si/sau europene aplicabile și fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor din PNDR.

Instructiunea poate fi consultata online urmand a fi inclusa ca anexa la ghidul solicitantului.

Sursa: fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor